E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Yusuf Akçura - Yazarın kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
27 Kayıt bulundu
Toplam 2 Sayfa
1 2 >  >> 
1.
Üç Tarz-ı Siyaset

Üç Tarz-ı Siyaset

9,00 TL
Türk düşünce tarihinde XIX. Yüzyıl'ın ikinci yarısından itibaren Devlet-i Aliye-i Osmaniye'de meydana gelen toplumsal, siyasal ve ekonomik çeşitli değişmeler ortaya çıkmıştır. Devletin bu...
2.
Cengiz Han

Cengiz Han

12,00 TL
Bu kitap, Yusuf Akçura tarafından verilmiş iki konferansın metinlerinden oluşmaktadır. "Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a Göre Cengiz Han" başlığını taşıyan ilk konferans, Türk Derneği'nde...
4.
Zamanımızın Avrupa Siyasi Tarihi

Zamanımızın Avrupa Siyasi Tarihi
1928-1929 Ders Notları

21,00 TL
Beyler, tarih mütalaasında, insanı müteselli eden bir nokta işte budur: Beşeriyet kimin olduğuna aklımız ermeyen kavi ve muktedir bir el tarafında yavaş olsa da zikzaklar yapsa da gerilemelerle...
5.
Üç Tarz-ı Siyaset

Üç Tarz-ı Siyaset

5,95 TL
Üç Tarz-ı Siyaset, Yusuf Akçura'nın Osmanlı Devleti'nin temel devlet politikası olarak Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüğü kıyaslayarak incelediği eseridir. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu...
6.
Türk Devriminin Programı

Türk Devriminin Programı

18,00 TL
%10
16,20 TL
Bu derlemede Türk Devriminin önde gelen düşünür ve eylemcilerinden olan Yusuf Akçura'nın Türk Devriminin Programına ilişkin 1919-1925 dönemindeki yazı ve konuşmaları yer alıyor. 1919-1925 yılları,...
7.
Tarih-i Siyasi

Tarih-i Siyasi
1926-1927-1928 Ders Notları

40,00 TL
Yusuf Akçura; yalnızca Türk milliyetçiliğinin kurucularından biri olarak değil, aynı zamanda 20. yüzyıl Türk fikir hayatında akademik ve sistematik düşüncenin yerleşmesinde de büyük emekleri olan...
8.
Muasır Avrupa'da Siyasi ve İctimai Fikirler ve
Fikri Cereyanlar

Muasır Avrupa'da Siyasi ve İctimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar

18,00 TL
20. yüzyıl Türk fikir hayatının en üretken kalemlerinden Yusuf Akçura; Muâsır Avrupa'da SIyâsî ve İctimâî Fikirler ve Fikrî Cereyanlar kitabında yalnızca Avrupa'nın değil, bütün dünyanın seyrini...
9.
Osmanlı Devletinin Dağılma Devri

Osmanlı Devletinin Dağılma Devri

18,00 TL
Devletlerarası siyasette düşen bir devlet başka bir devletin acıma duygusunu değil iştahını kabartır. İnsan insanın kurdu olduğu gibi devlette devletin kurdudur. ?Osmanlı Devleti'nin Dağılma Devri"...
10.
Darülhilafet Mektupları

Darülhilafet Mektupları

17,00 TL
Yusuf Akçura'nın Sürgünden İstanbul'a Dârülhilâfet Mektupları kitabındaki makaleler Tercüman ve Vakit gazetesi ile Şura dergisinde 1908-1912 yılları arasında neşredilmiştir. Akçura bu...
11.
Suriye Ve Filistin Mektupları

Suriye Ve Filistin Mektupları

17,00 TL
Yusuf Akçura, 1913'te Suriye ve Filistin'i gezdikten sonra Hicaz'a giderek hacı olmuştur. Akçura'nın 1913'te çıktığı Hicaz yolculuğundan Orenburg'daki Vakit gazetesine gönderdiği mektuplar, Nisan...
12.
Üç Tarz-ı Siyaset

Üç Tarz-ı Siyaset
Türkçülüğün Manifestosu Tam Metin

5,00 TL
%10
4,50 TL
1904'te Kahire'de çıkan "Türk" gazetesine bu kitabın özünü oluşturan "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesini göndermiştir. "Türk" gazetesinin başyazarı Ali Kemal'de "Cevabımız" başlıklı yazısıylsa...
13.
Türkçülüğün Tarihi

Türkçülüğün Tarihi

19,00 TL
Yusuf Akçura, Türkçülüğün Tarihi başlığıyla sunduğumuz bu çalışmasında millet ve milliyet kavramlarının hem Türkler arasında hem de Batı'daki tarihî seyrini siyasî ve toplumsal boyutlarıyla ele...
14.
Siyaset ve İktisat

Siyaset ve İktisat

15,00 TL
Türk fikir hayatının en önemli simalarından Yusuf Akçura'nın ilk basımı 1924 yılında yapılmış olan Siyaset ve İktisat kitabı; yazarın 20. Yüzyıl başında cereyan eden ve her biri Türk tarihinin...
15.
Üç Tarz-ı Siyâset

Üç Tarz-ı Siyâset

10,00 TL
Yusuf Akçura; yirminci yüzyıl başlarında düşünce hayatımızda büyük bir ivme kazanan ve hem siyâset hem de kültür hayatımızda açık bir şekilde meyvelerini gördüğümüz Türkçülüğün akla gelen en önemli...
16.
Osmanlı Devletinin Dağılma Devri

Osmanlı Devletinin Dağılma Devri
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda

25,00 TL
Devletlerarası siyasette düşen bir devlet başka bir devletin acıma duygusunu değil iştahını kabartır, insan insanın kurdu olduğu gibi devlet te devletin kurdudur. ?Osmanlı Devletinin Dağılma Devri"...
17.
Türkçülük

Türkçülük

22,00 TL
Kazan Türkleri'nden olan Yusuf Akçura (1879-1935) inandığı Türkçülük davası uğruna hapislere girip çıkmış, Rusya'dan Fransa'ya kaçmış, oradan Anavatan Türkiyeye sığınmış olan bir dava adamıdır....
18.
Muasır Avrupa'da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve
Fikri Cereyanlar

Muasır Avrupa'da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar

10,00 TL
1876 ila 1935 yılları arasında yaşayan Yusuf Akçura Osmanlı-Türk siyasal ve düşünsel hayatının dönüm noktaları olan II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerini görmüştür. Yazar içinde bulunduğu zaman...
19.
Hatıralarım

Hatıralarım

18,00 TL
%10
16,20 TL
Osmanlı'nın son yılları... 2. Abdülhamit'in devleti ayakta tutma çabası içinde olduğu yıllar... Bir yandan insanlar yaşama arayışı içinde, bir yandan da ülkenin önde gelen aydın ve yöneticileri...
20.
Üç Tarz-ı Siyaset

Üç Tarz-ı Siyaset

5,00 TL
%10
4,50 TL
Osmanlı Devletinin yıkılış sürecinde birçok aydın, devleti ve milleti kurtaracak değişik fi-kirler arama başladılar.Ortaya bir çok görüş ve farklı çözüm önerileri sunuluyor, bunlar aydınlar...
27 Kayıt bulundu
Toplam 2 Sayfa
1 2 >  >> 
Kapat