E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Palet Yayınları - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
219 Kayıt bulundu
Toplam 11 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
Felaket Seneleri 1683 - 1699

Felaket Seneleri 1683 - 1699
Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı

16,00 TL
Tarihin daha çok eğitici ve ahlaki yönü üzerinde duran Ahmet Refikin tarihçilerin geçmişin başarılarını ya da başarısızlıklarını parlak bir üslupla dile getirmesi gerektiğini vurguladığı...
2.
Avrupa Resim Sanatında Ölümcül Kadın
Figürler

Avrupa Resim Sanatında Ölümcül Kadın Figürler

40,00 TL
Batı sanatının odağında yer alan yapıtlarda cinsel kimliklerini ile betimlenmiş kadın figürleri, "feminist eleştiri kuramı" göz önüne alarak incelendiği bu kitapta Avrupa estetik anlayışı içinde...
3.
Üzüm ve Üzümle Tedavi

Üzüm ve Üzümle Tedavi

14,00 TL
Toprağa duyulan minnetin, saygının, meyvelerin dalından üretime geçiş hikâyesinin ifadesidir bağ bozumu. Bağ bozumu ve hasat deyince ilk aklımıza gelen meyve üzümdür. Anadolu'nun hemen hemen bütün...
4.
Araba Sevdası

Araba Sevdası
(Sadeleştirilmiş Metin)

16,00 TL
Türk edebiyatında romantik akımın en güçlü temsilcilerinden biri olan ve eserleriyle bu ekole bağlı örnekler veren Recaizade Ekrem, Araba Sevdası'nı 1885 yılında başlayan "Hayâliyyûn-Hakîkiyyûn"...
5.
Celili Divanı

Celili Divanı
İnceleme - Metin

45,00 TL
Hâmidî-zâde Celîlî 16. Yüzyıl hamse şairlerinden Celîlî'nin asıl adı Abdülcelîl, lakabı Hâmidî-zâde'dir. II. Bayezîd zamanında Bursa'da, H.893/M.1487-88 yılında doğan Celîlî, II. Selim zamanında...
6.
İntibah (Sadeleştirilmiş Metin)

İntibah (Sadeleştirilmiş Metin)

14,00 TL
1839'da Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra toplum içinde yeni bir hayat tarzı ve buna bağlı olarak farklı bir kültürün ve farklı insan tiplerinin oluşmaya aşladığı görülür. Namık Kemal'in İntibah...
7.
Yabancılar İçin Türkçe Okuma Kitabı

Yabancılar İçin Türkçe Okuma Kitabı
Yenisey - A1/A2 Kurları

35,00 TL
Bu eser, yabancılara Türkçe eğitimi için başlangıç seviyesi olan A1 ve A2 kurlarında okutulması amacıyla, yabancılara Türkçe öğretimi teknik ve bilgilerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Türkçe...
8.
Söz ve Büyü

Söz ve Büyü

16,00 TL
"Tanrı ne biliyor musun? Ne karanlık bir perdenin gerisinde kötülükler, korkular ve ölümler saçan bir kabus, ne yakan, yaktığını küle çeviren bir eski zaman tozu. Ne din simsarlarının terazisinde...
9.
Kültür - Sanat Yazıları

Kültür - Sanat Yazıları

13,00 TL
Bütün sanatkârların gâyesi her şeyin daha güzel olduğu bir âlem yaratmaktır. Onlar isterler ki gözler güzel eserler görsün, kulaklar güzel sesler duysun ve nihayet zihinler güzel düşüncelerle...
10.
Turfanda mı Yoksa Turfa mı

Turfanda mı Yoksa Turfa mı

20,00 TL
Turfanda mı Yoksa Turfa mı romanı bizde ulus-devlet olma yolunda gelişen millî edebiyat anlayışıyla benzerlikler taşır. Millî Edebiyat dönemi eserlerinde de bir tezin öne sürüldüğü, bu maksada...
11.
Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi

Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi

16,00 TL
Türkiye Türkçesinde söz dizimi konusunda bugüne kadar birçok çalışma yapılmış, konu ile ilgili terimler ve konuların sınıflandırılmasındaki farklı değerlendirmeler birçok araştırmacı tarafından...
12.
Sa'di-yi Şirazi'nin Hayatı Eserleri ve Türk
Edebiyatındaki Yeri

Sa'di-yi Şirazi'nin Hayatı Eserleri ve Türk Edebiyatındaki Yeri

25,00 TL
XIII. yüzyılda yaşamış İran'ın en büyük şairlerinden Sa'di-yi Şîrâzî, yazmış olduğu eserlerle sadece Fars edebiyatında değil dünya edebiyatında da önemli bir yere sahiptir. Sa'di-yi Şîrâzî'nin...
13.
Karabibik ve Hala Güzel

Karabibik ve Hala Güzel

10,00 TL
Hikâye, Antalya'nın Kaş ilçesinin Beymelek köyünde yaşayan fakir köylü Karabibik'in günlük yaşantısını, çevresini, sıkıntılarını ele alır. Nâbizade, Karabibik'te konu, hikâye tekniğinde ve Osmanlı...
14.
Kitab-ı Mukaddime-i Ebu'l-Leysi's- Semerkandi

Kitab-ı Mukaddime-i Ebu'l-Leysi's- Semerkandi

26,00 TL
Memlukler döneminde (1250-1517), yöneticilerin Türklerden oluşması sebebiyle Mısır ve Suriye civarında Türkçe ehemmiyet kazanmış, halka Türkçeyi öğretmek maksadıyla sözlük ve dil bilgisi kitapları...
15.
Geçmişten Günümüze 41 Türk Sinemasında
Folklor İzleri

Geçmişten Günümüze 41 Türk Sinemasında Folklor İzleri

30,00 TL
Anadolu toprakları, çok köklü bir kültür mirası bırakmıştır bizlere. Hangi köşeye adımımızı atsak müthiş bir zenginlikle karşı karşıya kalırız ve Anadolu'nun her bir köşesi o muhteşem zenginliği...
16.
Karabibik ve Hala Güzel - Sadeleştirilmiş Metin

Karabibik ve Hala Güzel - Sadeleştirilmiş Metin

10,00 TL
Hikâye, Antalya'nın Kaş ilçesinin Beymelek köyünde yaşayan fakir köylü Karabibik'in günlük yaşantısını, çevresini, sıkıntılarını ele alır. Nâbizade, Karabibik'te konu, hikâye tekniğinde ve Osmanlı...
17.
İbn Hicce El-Hamevi ve Divanı

İbn Hicce El-Hamevi ve Divanı

26,00 TL
Memlûkler dönemi şairlerinden İbn Hicce el-Hamevî, acısı ve tatlısıyla, dolu dolu bir hayat yaşamıştır. Yoksulluğu da zenginliği de tatmıştır. Savaşa da şahit olmuştur, barışa da. Ömrünü...
18.
Top Score YDS YÖK-DİL İngilizce

Top Score YDS YÖK-DİL İngilizce

36,00 TL
Bu Kitap! Yirmi yıla yakın bir birikim ve tecrübenin sonucunda ortaya çıkmıştır.Her biri titizlikle hazırlanmış 2.000'in üzerinde kelime, dilbilgisi, edat ve deyimsel ifade sorusu içerir. Konu...
19.
Öksüz Turgut (Orijinal Metin)

Öksüz Turgut (Orijinal Metin)

12,00 TL
Edebiyat tarihimiz açısından, padişaha ithaf edilmiş olan ilk ve tek Türk romanı olma özelliğini taşıyan Öksüz Turgut, her bölümde güçlü bir hamasetin varlığı görülecek olan tarihî bir romandır....
20.
Türk Sinemasında Baba Temsili

Türk Sinemasında Baba Temsili

17,00 TL
Elinizdeki kitapta, erkekliğin önemli bir dönüm noktası ve erkeklik performanslarının tamamlandığının bir kanıtı olarak varsayılan babalık kurumunun Türk sinemasındaki temsil şifreleri...
219 Kayıt bulundu
Toplam 11 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat