E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Ötüken Neşriyat - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
1067 Kayıt bulundu
Toplam 54 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
Karamazov Kardeşler

Karamazov Kardeşler

50,00 TL
Dünya Klasikleri dendiğinde akla ilk gelen kitaplardan biri hiç şüphesiz Karamazov Kardeşler'dir. Dostoyevski'nin başyapıtı olarak kabul edilen bu eserin yalnızca edebiyatta değil, başta psikoloji...
2.
Tanzimat Romanı

Tanzimat Romanı
Hayatın Dinamiklerinden Yazınsal Metne

45,00 TL
Tamer Kütükçü, bu oylumlu çalışmasında, Türk edebiyatı açısından gelenekten ayrılışın zamansal dilimi ve yüzünü başka bir dünyaya çeviren Türk muhitinin yeni bir tür olarak ortaya çıkan roman...
3.
Geçmişten Günümüze Türkistan Tarihinin
Bilinmeyenleri

Geçmişten Günümüze Türkistan Tarihinin Bilinmeyenleri

44,00 TL
Türkistan, Türklerin ana coğrafyasıdır. Bizler ilim sahnesine o zaman çıktık. Türk-İslam dünyasında büyük isimler bırakan değerleri oradan yetiştirdik. Orası bizim için bir nevi ana kucağı gibiydi....
4.
Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum
Ortadoks Patrikhanesi

Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum Ortadoks Patrikhanesi
1921-1923

47,00 TL
İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, İstanbul'un 1453'te fethiyle beraber Osmanlı'nın idarî sistemine dahil edildi ve Patrikhane'nin Osmanlı bünyesine girişi problemsiz şekilde gerçekleşti. Nitekim...
5.
Türklüğü Tartışılan Meşhurlar

Türklüğü Tartışılan Meşhurlar

14,00 TL
Bir millet ne kadar büyük adam yetiştiriyor, büyüklerine sahip çıkıyor, onlara müteşekkir olu­yorsa, gelecek nesillerine o nispette önemli emanetler ve me­sajlar tevdi etmekle birlikte milletçe...
6.
Tanrı Dağları'nın Gözyaşları

Tanrı Dağları'nın Gözyaşları
Türkistan'da 25 Yıl

45,00 TL
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye Diyanet Vakfı tarafından cami inşa etmek üzere görevlendirildiğim Ata yurdumuzda (Türkistan Türk cumhuriyetlerinde) çeyrek asra yakın yıllarım...
7.
Tarihten Tefekküre

Tarihten Tefekküre

14,00 TL
Tarihi akademik yönüyle inceleyenlerin yanında bir de mefkûreci münevverlerimizin umûmî tefekkür çerçeveleri içinde tarihi, mevzu bahis edişleri vardır. Bunlar, değişik yönleriyle millet hayatını...
8.
Gün Sazak

Gün Sazak
Bir Şehidin Yolculuğu

49,00 TL
Gün Sazak, 26 Mart 1950 tarihinde; on sekizinci doğum günü olduğunu günlüğüne kaydederken şöyle yazmış: ?İnşallah, aileme ve vatanıma hayırlı bir evlât olarak yaşarım..." Bu dileği gerçekleşti,...
9.
Söyleyin Leyla'ya Beni Unutsun

Söyleyin Leyla'ya Beni Unutsun

14,00 TL
Şiirleri Töre, Türk Edebiyatı, Bozkurt, Berceste, Erciyes, Hatay'da Esinti, Kardelen, İnsanca gibi dergilerde yayınlan İbrahim Berber, kadîm Türk seslenişinden beslenen kendine has naif ve duru...
10.
İş Dünyası İletişim Rehberi

İş Dünyası İletişim Rehberi

43,00 TL
İş Dünyası İletişim Rehberi'nde, öncelikle iletişimin ne olduğu, niteliği ve kayıpları/sorunları nelerin teşkil ettiği vb. hususların tartışıldığı bir giriş bölümü oluşturulmuş; sonrasında da...
11.
Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

13,00 TL
Namık Kemâl'in bu ufak kitabı Türk tarihinin efsane şahsiyeti ve Türk milletinin idealindeki lideri olan Yavuz Sultan Selîm'i anlatmaktadır. Kitabın müellifi Namık Kemâl'in dediği gibi, "Şu...
12.
Kızıl Elma

Kızıl Elma

14,00 TL
Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan; Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan... Ziya Gökalp, büyük bir çoğun­luğunu "Genç Kalemler", "Türk Yurdu", "Halka Doğru", "Türk Sözü" gibi...
13.
Sahih-i Buhari ve Tercemesi / 10. Cilt

Sahih-i Buhari ve Tercemesi / 10. Cilt

50,00 TL
İslamî ilimlerin Kur'an-ı Kerîm'den sonra en büyük dayanağını Peygamberin yol gösterici söz ve davranışları demek olan hadîsler oluşturur. Hadîs ilmi Peygamberimizin ölümünden sonra bir disipline...
14.
Horasan'dan Anadolu'ya Türkiye Tarihi

Horasan'dan Anadolu'ya Türkiye Tarihi
Anadolu'nun Fethi ve Türkiye Devleti'nin Kuruluşu

49,00 TL
Oğuz Ünal çarpıcı bir üslûpla, ilk olarak İslâm Devleti hizmetinde ve Hilâfet sancağı altında "Bilâdü'r-Rûm"a (Roma ülkesine yani Anadolu'ya) cihâda gelen Türklerin, ardından 11. yüzyıldan...
15.
Umumî Türk Tarihi Hakkında Tespitler,
Görüşler, Mülâhazalar

Umumî Türk Tarihi Hakkında Tespitler, Görüşler, Mülâhazalar

48,00 TL
Türk tarih ve kültürünün iyi anlaşılması için, araştırıcıların tarihimizi bir bütün olarak değerlendirmesini aksi takdirde, çok önemli konularda eksik ve hatalı sonuçların ortaya çıkabileceğine...
16.
Kırım'ın İdarî ve Sosyo-Ekonomik Tarihi
(1600-1774)

Kırım'ın İdarî ve Sosyo-Ekonomik Tarihi (1600-1774)

40,00 TL
Kırım, tarih boyunca çeşitli milletlerin en önemli uğrak yerlerinden biri olmuştur. Öyle ki Kırım; İskitlerden Romalılara, Hazarlardan Selçuklulara ve Osmanlılardan Ruslara kadar bölgedeki hemen...
17.
Kadıköy'ün Kitabı

Kadıköy'ün Kitabı
Geçmiş Zamanların, Mekânların ve Hatırlamaların Rafında

37,00 TL
Kaybolan Selamiçeşmede unutulmaz simalar vardı ki, bunlardan biri Şişman Yanko idi. Asıl adı Yanko Ananyadisti. Tuhafiye işi ile uğraşırdı. Her türlü yünlü, peştamal, Amerikan bezi, ama ille de...
18.
Mehlika

Mehlika

45,00 TL
Karşılıklı konuşmalar ve Ana Yurttaki susuzluk ve göç zorunluluğu dile getirilir, Millî hisler kamçılanırken Mehlika, Rüstem Bey'in ellerini sevgi ve şefkatle sıktı. Faruk Nafiz, Türk ülküsünü...
19.
Osmanlı İktisat Düşüncesinin
Çağdaşlaşması

Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması

49,00 TL
Alanındaki büyük boşluğu doldurmuş, yeni kapılar açıp ufuklar göstermiş bir eser. Osmanlı iktisat düşüncesi Klasik dönemde ekonominin dengelerini somut gerçek karşısında başarıyla kuran...
20.
İlk Müslüman Türk Devletleri

İlk Müslüman Türk Devletleri

40,00 TL
Türklerin İslâmlığı kabul etmeleri Uzak Doğu uygarlığından ayrılarak Orta Doğu uygarlığına girmeleri demekti. Böyle cihan çapında cephe ve istikamet değiştirmek Türk ulusu için çok hayırlı bir iş...
1067 Kayıt bulundu
Toplam 54 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat