Ötüken Neşriyat - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
1217 Kayıt bulundu
Toplam 61 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
İlk Oğuzlar

İlk Oğuzlar

16,00 TL
Oğuzlar, tarihin bize uzak olmayan bir anında ortaya çıktılar. Torunlarının son bin yılın tarihini yazacaklarını bilmiyorlardı elbette. Ne var ki, bu önemli topluluğun erken...
2.
Satuk Buğra Han Destanı

Satuk Buğra Han Destanı

15,00 TL
Islamiyeti ilk kabul eden Türk Hakanı Satuk Buğra Han ve onun Islamiyeti nasıl, hangi şartlarda kabul ettiği ve Kâşgar merkezli kurduğu ilk Türk-Islam devleti hakkındaki bilgiler son...
3.
Mahzun Hududlar Çağlayan Sular

Mahzun Hududlar Çağlayan Sular

23,00 TL
Türk târîhinin fecrinde, Merkezî Asya'da, mukaddes bilinen bir orman ve onun içinde sakladığı şehir, "Ötüken" adını taşıyordu. Ötüken Türk'ün hâkimiyetinde ise, Ötüken'de...
4.
18. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve İstanbul
Gümrüğü

18. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve İstanbul Gümrüğü

27,00 TL
1750-1800 yılları arasında İstanbul Gümrüğü'nü konu edinen bu çalışma; XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve Maliyesi, İstanbul Gümrük Teşkilâtı, Gümrük Kayıtlarında...
5.
Evliya Çelebi ve Topkapı Sarayı

Evliya Çelebi ve Topkapı Sarayı
Dönemin Şahitlerinin ve Ünlü Seyyahımızın Gözüyle

45,00 TL
Bu kitap, Topkapı Sarayı'nı merkeze alarak İstanbul, Saray ve Evliya Çelebi hakkında geniş malûmât vermektedir. Topkapı Sarayı'nı anlatırken devrin kültürel anlayışı, mimarî...
6.
Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları

Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları
Siyaset Felsefesi Açısından Erken Dönem Türk-İslam Düşüncesi

16,00 TL
Türk Siyasî Bilgeliğinin Kadim Kapıları adlı kitabında Mustafa Yıldız, Türklerin devlet ve toplum olarak İslâm dinini seçmesinin akabinde, tedricen İslâm dünyasında yönetim işini...
7.
Spor Hukuku

Spor Hukuku

45,00 TL
Spor konusundaki başlıca düzenlemeler, 658 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü...
8.
Milli Hakimiyet ve Hilafet Kolektif

Milli Hakimiyet ve Hilafet Kolektif

19,00 TL
Bu kitap, bir milletin tarihten silinmeye çalışılırken, nasıl küllerinden yeniden doğduğunu anlatmak gayesiyle hazırlanmıştır. Birer birer istiklâllerini kaybeden Doğu Türklüğü...
9.
Dede Korkut Kitabı

Dede Korkut Kitabı

20,00 TL
"Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar." Fuat Köprülü Dede Korkut Kitabı olarak andığımız bu kitap,...
10.
Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih
Düşürme

Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme

40,00 TL
Türk-İslâm kültür ve medeniyetinde müstesna bir yeri olan ebced hesabı ve tarih düşürme konusu, kültürümüzü araştıran herkesin yakın ilgisini çekmektedir. Zira, atalarımızdan...
11.
Yol ve Erdem Öğretileri

Yol ve Erdem Öğretileri

9,00 TL
Adı Çincede Yaşlı Efendi anlamına gelen Lao Zi, Uzakdoğu felsefesinin en müphem, en esrarlı ve anlaşılmaz sözlerinin yazarıdır. Aslına bakılırsa bu malûmat da kendisi gibi...
12.
Türkiye ve Tanzimat

Türkiye ve Tanzimat

28,00 TL
Osmanlı Devlet'inde 20 yıla yakın bir süre diplomatik görevlerde bulunan Fransız sefirlerinden Eduarda Philippe Engerlhart, Sultan İkinci Mahmud'un saltanatının sonlarından 1882'ye kadar...
13.
Başkurt Türklerinin Tarihi Destanı İdigey ile
Moradım

Başkurt Türklerinin Tarihi Destanı İdigey ile Moradım
İzeükey Minen Moradım

22,00 TL
İdigey ile Moradım Destanı özelde Başkurt, genelde Türk kültürel belleğinin dış dünyaya yansıyan anlam alanlarından biridir. Hem mitolojik dönemden itibaren zihinsel akış halindeki...
14.
Değirmen Taşı

Değirmen Taşı
Akşemseddin'in Romanı

22,00 TL
Şehsüvâr-ı Cihângîr-Fâtihnâme, Cihângîr Tûğlar-Selîmnâme ve Demir Kuşaklı Cihângîr-Süleymânnâme kitaplarıyla Türk tarihinin üç büyük hakanını Türk kültürünün...
15.
Ashab ı Kehfimiz

Ashab ı Kehfimiz

22,00 TL
Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat tarafından hazırlanan Ötüken'in Ömer Seyfettin Külliyatı; yazarın sağlığında ya­yımladığı kitaplar esas alınarak aynı çerçevedeki diğer...
16.
Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

21,00 TL
Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun dâhî padişahlarındandır. Kendisi; kararlılığı, disiplini, sertliği, celâdetiyle meşhurdur. Padişahlığı çok uzun sürmedi; 8 yıl...
17.
Bozkır Kavimleri

Bozkır Kavimleri

28,00 TL
M.Ö. Vİİ. yüzyıldan başlayarak M.S. Vİ. yüzyılın üçüncü çeyreğinde vuku bulan Gök-Türk fetihlerine kadar Doğu Iran, Toharistan, Soğdiyana ve Kuzey Hindistan coğrafyaları...
18.
Toplum ve Kültür

Toplum ve Kültür

25,00 TL
Prof. Dr. Milay Köktürk'ün Eleştirel Yazılar serisinin üçüncü kitabı olan Eleştirel Yazılar-III Toplum ve Kültür, binlerce yıllık Türk kültürünün "yeni zamanlar"da...
19.
Anadolu Türk Masallarından Derlemeler

Anadolu Türk Masallarından Derlemeler

80,00 TL
Kültürümüzün çok uzun bir geçmişi ve muazzam bir derinliği bulunmaktadır. Dolayısıyla kültürümüz çok büyük bir zenginliğe ve köklü bir yapıya sahiptir. Türk kültürü, her...
20.
Sibirya Tarihi

Sibirya Tarihi

20,00 TL
İlyas Topsakal'ın Başlangıçtan 1917'ye Kadar Sibirya Tarihi adını taşıyan eserinin girişi gelecekte alanda yapılacak çalışmalara katkı sunmak amacıyla Sibirya tarihinin ana...
1217 Kayıt bulundu
Toplam 61 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat