E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Ötüken Neşriyat - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
963 Kayıt bulundu
Toplam 49 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
Kutsal Yay

Kutsal Yay
Niyetleri Gerçekleştiren Gücün Peşinde

25,00 TL
Yeryüzü üzerindeki hâkimiyeti paylaşamayan Ulu Tengri'nin oğulları Ülgen ve Erlik, uzun sonunda bir savaşta karşı karşıya geldiler. Bu savaşı, silâhının gücüyle Erlik'i yeraltına fırlatıp atan ulu...
2.
Tanzimat Romanı

Tanzimat Romanı
Hayatın Dinamiklerinden Yazınsal Metne

39,00 TL
Tamer Kütükçü, bu oylumlu çalışmasında, Türk edebiyatı açısından gelenekten ayrılışın zamansal dilimi ve yüzünü başka bir dünyaya çeviren Türk muhitinin yeni bir tür olarak ortaya çıkan roman...
3.
Bağlama Metodu (Kısa Sap) ve Türk Halk Müziği

Bağlama Metodu (Kısa Sap) ve Türk Halk Müziği

25,00 TL
Türk Halk Müziği; kulaktan kulağa, geçmişten günümüze, özelikle bağlama eşliğinde aktarılarak varlığını sürdürmüştür. Bu aktarım sürecinde bağlama, halk müziğinin en önemli icra aracı olmuş,...
4.
Solfej-1

Solfej-1
Türk Halk Müziği

25,00 TL
Türk Halk Müziği, kulaktan kulağa aktarılarak geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Bu aktarım sürecinde bağlama da, usta-çırak ilişkisi içerisinde öğretilmiştir. İletişimin ve toplumsal...
5.
Efruz Bey

Efruz Bey

22,00 TL
Prof.Dr. Nazım Hikmet Polat tarafından hazırlanan Ötüken'in Ömer Seyfettin Külliyatı; yazarın sağlığında yayımladığı kitaplar esas alınarak aynı çerçevedeki diğer metinlerin ilgili eserlere...
6.
Atilla'nın Kargısı

Atilla'nın Kargısı

19,00 TL
Hasan Erdem, Doğu Avrupa'da hâkimiyet kuran ve Avrupa'nın neredeyse tamamını nüfuzu altına alan Türklerin büyük başbuğu Atilla'yı ve onun korkusuz Hun savaşçılarını ele aldığı Atilla'nın Kalkanı...
7.
Bir Zamanlar Türk İdiler

Bir Zamanlar Türk İdiler
Türk Kökenli Çin Aileleri

11,00 TL
Türkler, iklim şartları birbirinden çok farklı ülkelerde hayatlarını sürdürebilmiş bir millettir. Konar-göçerlik esasına dayanan, geniş yayla ve otlaklar üzerinde hayvancılık yaparak çadırlarda...
8.
Zaman Üzerine Felsefi Soruşturma

Zaman Üzerine Felsefi Soruşturma

34,00 TL
Zaman denince evrenin tamamını kuşatan bir güç, sonra insan yaşamı, ardından geçmiş, şimdi ve gelecek kavramları, günler, aylar ve yıllar akla gelir. Zamanın gerçekten mevcut bir şey olduğu var...
9.
Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı

Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı
Süreli Yayınlarda Türk Milliyetçiliğinin Seyri

45,00 TL
Büyük Atsız, ömrünün çoğunu hasrettiği Türkçülük ülküsü yolunda, bilhassa çıkardığı süreli yayınlarla sesini memleket çapında duyulur hâle getirmiş, 1931-1975 yılları arasındaki yaklaşık yarım...
10.
Kırım Ateşi

Kırım Ateşi
Bir İşgalin Anatomisi

20,00 TL
Kırım Tatarları, Sovyet diktatörlüğünün gasp ettiği vatanlarına, bu insanlık düşmanı rejimin çöküşüyle yarım asır sonra dönebilmişlerken, şimdi de o rejimin territoryal nüfuz ve etki alanına vâris...
11.
Azerbaycan'da Rus Kilisesi ve Rusçuluk
Faaliyetleri (1828-1905)

Azerbaycan'da Rus Kilisesi ve Rusçuluk Faaliyetleri (1828-1905)

20,00 TL
Telman Nusretoğlu, 1828 yılında ikinci Rus-İran Savaşı akabinde imzalanan Türkmençay Antlaşması'ndan, 1905 Bakü Ortodoks Piskoposluğu'nun kurulduğu tarihe kadar olan dönemde, Rus Çarlığı'nın ve Rus...
12.
Ziya Gökalp ve Mefkure

Ziya Gökalp ve Mefkure

10,00 TL
Safvet Örfî'nin, 1923'te, henüz Ziya Gökalp hayatta ve hatta Türkçülüğün Esasları daha neşredilmeden kaleme aldığı bu kitap, Gökalp'ın sağlığında kendisi hakkında yazılmış ilk monografi olma...
13.
Osmanlı'nın Son Döneminde Pontus Rumları

Osmanlı'nın Son Döneminde Pontus Rumları

25,00 TL
Pontus meselesi, her ne kadar Osmanlı'nın son yıllarında ortaya çıkmış gibi görünse de, meselenin esası çok daha eskilere dayanmaktadır. Trabzon ve civarı bölgeler Pontus Rum Devleti'nin...
14.
Belemir

Belemir

12,00 TL
Belemir, sehl-î mümtenî söz sanatının redif redif kullanıldığı; teşbih, intâk, hüsn-î ta'lil, asonans ve aliterasyon, kinaye, tezat, tekrir, tenâsüp, istifham, nida, cinas, mübalağa ve teşhis söz...
15.
Geçmişten Günümüze Türkistan Tarihinin
Bilinmeyenleri

Geçmişten Günümüze Türkistan Tarihinin Bilinmeyenleri

40,00 TL
Türkistan, Türklerin ana coğrafyasıdır. Bizler ilim sahnesine o zaman çıktık. Türk-İslam dünyasında büyük isimler bırakan değerleri oradan yetiştirdik. Orası bizim için bir nevi ana kucağı gibiydi....
16.
Tarihte Fütüvvet ve Ahilik

Tarihte Fütüvvet ve Ahilik

14,00 TL
Ahilik, bir Ortaçağ esnaf teşkilâtıydı. Batı'daki lonca teşkilâtının, Türkleştirilmiş ve İslamlaştırılmış bir modeliydi. Aslında, ekonomik bir müessese olarak kurulmuş olsa da, zamanla ekonomik...
17.
Adil Hafızanın Işığında Osmanlı'nın Son
Savaşı

Adil Hafızanın Işığında Osmanlı'nın Son Savaşı

45,00 TL
Bu ülke, 1914 Ağustosu'nda bir mukadderat anına varmış olarak, kaçınamayacağı bir ölüm kalım mücadelesine çağrılmıştı. Türkiye, Avrupa tarihindeki bu en şekillendirici ve büyük mücadelenin altı ana...
18.
Eğitim Yazıları

Eğitim Yazıları
Usul-i Cedid Eğitim Hakkındaki Yazları, Eserleri

40,00 TL
Bu eserde, İsmail Gaspıralı'nın eğitim hususunda çeşitli makale ve kitaplarında ifade ettiği görüşler bir araya toplanmıştır. Elinizdeki kitap, İsmail Gaspıralı'nın eğitim konusuyla alâkalı olarak...
19.
Sevgi Mektupları

Sevgi Mektupları

16,00 TL
Ay, dağlarına döndükten sonra da beyaz kalacak yüzünü, yüzümüze çevir. Fakat niçin bizden aldığın şeyleri aya götürüp ayda bırakıyorsun? Yıldızlarla, yıldızlardan ışık dilenen ellerle, bizim...
20.
Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı

Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı

20,00 TL
Vatanını kaybetmiş ve bir daha dönüp onu görememenin acısını derinden yaşamış biri olan Cengiz Dağcı, Türkçeyi kendine vatan bilmiş ve vatanı Kırım'ı yazdığı her cümleyle adeta coğrafyadan çıkartıp...
963 Kayıt bulundu
Toplam 49 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat