Ötüken Neşriyat - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
1225 Kayıt bulundu
Toplam 62 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
Geçmişten Günümüze Türkistan Tarihinin
Bilinmeyenleri

Geçmişten Günümüze Türkistan Tarihinin Bilinmeyenleri

40,00 TL
Türkistan, Türklerin ana coğrafyasıdır. Bizler ilim sahnesine o zaman çıktık. Türk-İslam dünyasında büyük isimler bırakan değerleri oradan yetiştirdik. Orası bizim için bir nevi...
2.
Tarihte Fütüvvet ve Ahilik

Tarihte Fütüvvet ve Ahilik

14,00 TL
Ahilik, bir Ortaçağ esnaf teşkilâtıydı. Batı'daki lonca teşkilâtının, Türkleştirilmiş ve İslamlaştırılmış bir modeliydi. Aslında, ekonomik bir müessese olarak kurulmuş olsa...
3.
Adil Hafızanın Işığında Osmanlı'nın Son
Savaşı

Adil Hafızanın Işığında Osmanlı'nın Son Savaşı

45,00 TL
Bu ülke, 1914 Ağustosu'nda bir mukadderat anına varmış olarak, kaçınamayacağı bir ölüm kalım mücadelesine çağrılmıştı. Türkiye, Avrupa tarihindeki bu en şekillendirici ve...
4.
Eğitim Yazıları

Eğitim Yazıları
Usul-i Cedid Eğitim Hakkındaki Yazları, Eserleri

40,00 TL
Bu eserde, İsmail Gaspıralı'nın eğitim hususunda çeşitli makale ve kitaplarında ifade ettiği görüşler bir araya toplanmıştır. Elinizdeki kitap, İsmail Gaspıralı'nın eğitim...
5.
Sevgi Mektupları

Sevgi Mektupları

16,00 TL
Ay, dağlarına döndükten sonra da beyaz kalacak yüzünü, yüzümüze çevir. Fakat niçin bizden aldığın şeyleri aya götürüp ayda bırakıyorsun? Yıldızlarla, yıldızlardan ışık...
6.
Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı

Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı

20,00 TL
Vatanını kaybetmiş ve bir daha dönüp onu görememenin acısını derinden yaşamış biri olan Cengiz Dağcı, Türkçeyi kendine vatan bilmiş ve vatanı Kırım'ı yazdığı her cümleyle...
7.
Yakup'un Kanatları

Yakup'un Kanatları

14,00 TL
Hû Diyen Karga- Selçuklu Hikâyeleri adlı kitabıyla, Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Selçuklu neslinin o müthiş serüvenini bizlere bir karganın ağzından anlatan Misli Baydoğan, şimdi...
8.
Türk Dünyası Kültürü-1

Türk Dünyası Kültürü-1

27,00 TL
Türk dünyasının herhangi bir yöresinde oluşan bir kültür unsuru benimsendikçe / sahiplenildikçe zamanla ülke genelinde yaygınlaşabilmekte, ülke genelinden de coğrafya yakınlığı...
9.
İlk Oğuzlar

İlk Oğuzlar

16,00 TL
Oğuzlar, tarihin bize uzak olmayan bir anında ortaya çıktılar. Torunlarının son bin yılın tarihini yazacaklarını bilmiyorlardı elbette. Ne var ki, bu önemli topluluğun erken...
10.
Satuk Buğra Han Destanı

Satuk Buğra Han Destanı

15,00 TL
Islamiyeti ilk kabul eden Türk Hakanı Satuk Buğra Han ve onun Islamiyeti nasıl, hangi şartlarda kabul ettiği ve Kâşgar merkezli kurduğu ilk Türk-Islam devleti hakkındaki bilgiler son...
11.
Mahzun Hududlar Çağlayan Sular

Mahzun Hududlar Çağlayan Sular

23,00 TL
Türk târîhinin fecrinde, Merkezî Asya'da, mukaddes bilinen bir orman ve onun içinde sakladığı şehir, "Ötüken" adını taşıyordu. Ötüken Türk'ün hâkimiyetinde ise, Ötüken'de...
12.
18. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve İstanbul
Gümrüğü

18. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve İstanbul Gümrüğü

27,00 TL
1750-1800 yılları arasında İstanbul Gümrüğü'nü konu edinen bu çalışma; XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve Maliyesi, İstanbul Gümrük Teşkilâtı, Gümrük Kayıtlarında...
13.
Evliya Çelebi ve Topkapı Sarayı

Evliya Çelebi ve Topkapı Sarayı
Dönemin Şahitlerinin ve Ünlü Seyyahımızın Gözüyle

45,00 TL
Bu kitap, Topkapı Sarayı'nı merkeze alarak İstanbul, Saray ve Evliya Çelebi hakkında geniş malûmât vermektedir. Topkapı Sarayı'nı anlatırken devrin kültürel anlayışı, mimarî...
14.
Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları

Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları
Siyaset Felsefesi Açısından Erken Dönem Türk-İslam Düşüncesi

16,00 TL
Türk Siyasî Bilgeliğinin Kadim Kapıları adlı kitabında Mustafa Yıldız, Türklerin devlet ve toplum olarak İslâm dinini seçmesinin akabinde, tedricen İslâm dünyasında yönetim işini...
15.
Spor Hukuku

Spor Hukuku

45,00 TL
Spor konusundaki başlıca düzenlemeler, 658 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü...
16.
Milli Hakimiyet ve Hilafet Kolektif

Milli Hakimiyet ve Hilafet Kolektif

19,00 TL
Bu kitap, bir milletin tarihten silinmeye çalışılırken, nasıl küllerinden yeniden doğduğunu anlatmak gayesiyle hazırlanmıştır. Birer birer istiklâllerini kaybeden Doğu Türklüğü...
17.
Dede Korkut Kitabı

Dede Korkut Kitabı

20,00 TL
"Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar." Fuat Köprülü Dede Korkut Kitabı olarak andığımız bu kitap,...
18.
Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum
Ortadoks Patrikhanesi

Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum Ortadoks Patrikhanesi
1921-1923

40,00 TL
İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, İstanbul'un 1453'te fethiyle beraber Osmanlı'nın idarî sistemine dahil edildi ve Patrikhane'nin Osmanlı bünyesine girişi problemsiz şekilde...
19.
Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih
Düşürme

Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme

40,00 TL
Türk-İslâm kültür ve medeniyetinde müstesna bir yeri olan ebced hesabı ve tarih düşürme konusu, kültürümüzü araştıran herkesin yakın ilgisini çekmektedir. Zira, atalarımızdan...
20.
Yol ve Erdem Öğretileri

Yol ve Erdem Öğretileri

9,00 TL
Adı Çincede Yaşlı Efendi anlamına gelen Lao Zi, Uzakdoğu felsefesinin en müphem, en esrarlı ve anlaşılmaz sözlerinin yazarıdır. Aslına bakılırsa bu malûmat da kendisi gibi...
1225 Kayıt bulundu
Toplam 62 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat