E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Kesit Yayınları - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
269 Kayıt bulundu
Toplam 14 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
Tarihsel Uğrak Noktalarıyla Felsefeden Bilime...

Tarihsel Uğrak Noktalarıyla Felsefeden Bilime...

23,00 TL
%10
20,70 TL
Bilim görüldüğü üzere bütün tarihsel süreçlerin sonunda insani olmak sonucuyla baş başa kalmıştı. Bahsettiğimiz bilim, doğa ve Tanrı parantezinden taşarak doğrudan insan veya onların örgütlü bir...
2.
Osmanlı-Türk Modernleşme Sürecinde Mülki
İdare ve Mülki İdare Amirliği

Osmanlı-Türk Modernleşme Sürecinde Mülki İdare ve Mülki İdare Amirliği

35,00 TL
%10
31,50 TL
Türkiye'de mülki idare sistemi ve mülki idare amirliği mesleğinin geçmişini ve bugününü anlayabilmek için Osmanlı-Türk modernleşmesinin yapısını ve gelişimini kavrayabilmek önemlidir. Osmanlı-Türk...
3.
Kırgız Türkçesi

Kırgız Türkçesi

25,00 TL
%10
22,50 TL
1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte tekrar bir araya gelme şansı yakaladığımız Türk topluluklarıyla ilgili bugüne kadar çok sayıda eser yayımlanmıştır. Bu eserler genellikle...
4.
Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri
ve Divan-ı Türki-i Basit

Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türki-i Basit

13,00 TL
%10
11,70 TL
Edebiyat Tarihi alanında önemli incelemeleri bulunan Köprülü-zâde Mehmed Fu'ad'ın Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Dîvân-ı Türkî-i Bâsit XVI. Asır Şairlerinden "Edirneli Nazmî"nin...
5.
Bakir Mezarlar Anıtı

Bakir Mezarlar Anıtı

12,00 TL
%10
10,80 TL
Yüzümden dökülen çizgileri topla Yoksa yolu kaybederim Unutulan her hatıranın ağıtı kaldı ezberimde Genzimde bu yüzden hep cenaze kokusu Gittim, mağaralarda eskiyen kuşlarla uyudum Nafile, Ben...
6.
12 Mart'ın Gölgesinde Türk Şiiri

12 Mart'ın Gölgesinde Türk Şiiri

30,00 TL
%10
27,00 TL
Cemal Süreya'nın, 12 Mart darbesinin şairleri "kışkırttığına" yönelik tespiti oldukça yerindedir. Gerçekten de darbeye duyulan öfke, Marksist şairlerin mısralarında haykırışa, slogana...
7.
Nakam'ın Mecnun-u Leyli Mesnevisi

Nakam'ın Mecnun-u Leyli Mesnevisi
İnceleme - Tenkitli Metin - Sözlük - Tıpkıbasım

60,00 TL
%10
54,00 TL
Türk edebiyatında sıklıkla işlenen konulardan biri de Leylâ ve Mecnûn'un birbirlerine olan aşklarıdır. İslamiyet öncesi dönemlerde Arap yarımadasında ortaya çıkan bu aşk hikâyesi, Arap, Fars ve...
8.
Lemaat

Lemaat

40,00 TL
%10
36,00 TL
Fahreddin Irakî; Irak'ta Şeyh Şihâbüddîn-i Sühreverdî'den, Hindistan'da Şeyh BehâüddînZekeriyyâ-i Multânî'den tasavvuf dersleri almış ve bu vadide önemli bir mesafe katetmiş bir hakikat arayıcısı...
9.
Ermeni Yetimleri

Ermeni Yetimleri
Abdülhamid'den Cumhuriyet'e

25,00 TL
%10
22,50 TL
"Abdülhamid'den Cumhuriyet'e ERMENİ YETİMLERİ (Sayıları ve Yurt Dışına Taşınmaları)" adlı bu eseri tarif edecek en iyi sıfat herhalde "ÇOK CESUR" olurdu! 1915'te Ermenilerin soykırıma maruz...
10.
İkinci Yeni Şiirinin Felsefi Kaynakları

İkinci Yeni Şiirinin Felsefi Kaynakları

30,00 TL
%10
27,00 TL
"İkinci Yeni anlam itibariyle kapalı bir şiirdir." Peki ama neden bu kadar anlaşılmaz görülür? Anlam itibariyle kapalı olduğu kanısı, söz konusu şiir söylemini açıklamaya yönelik yeterli bir...
11.
Esma veya Amel ve Ceza

Esma veya Amel ve Ceza

50,00 TL
%10
45,00 TL
Bir muharrir sıfatıyla çalışma alanı oldukça geniş ve çok yazı yazan biri olarak Rızaeddin Fahreddin geride ölümsüz eserler bırakmıştır. Aklımıza gelebilecek hemen her konuyla ilgilenen veya geniş...
12.
Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak
Öğretimi El Kitabı 2. Cilt

Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı 2. Cilt

31,00 TL
%10
27,90 TL
KESİT Yayınları, ilkeli yayın çizgisiyle Türk diline, kültürüne, edebiyatına ve sanatına büyük katkıları olan kıymetli hocalarımızın eserlerini bilim dünyamıza kazandırmakla iftihar etmektedir. Bu...
13.
Kaşıkçı Elması'nın Sırrı

Kaşıkçı Elması'nın Sırrı

9,90 TL
%10
8,91 TL
Zeynep: Olaylara esprili yaklaşımları var. Alaycı ama heyecanlı görevlerde soğukkanlı ve cesur. Emre: Araştırmacı, akılcı ve çözüm merkezli. İkisi de kitap okumayı seviyor. Merkezinde aldıkları...
14.
Küçük Kahramanlar Görevde

Küçük Kahramanlar Görevde

9,90 TL
%10
8,91 TL
Zeynep: Olaylara esprili yaklaşımları var. Alaycı ama heyecanlı görevlerde soğukkanlı ve cesur. Emre: Araştırmacı, akılcı ve çözüm merkezli. İkisi de kitap okumayı seviyor. Merkezinde aldıkları...
15.
Hayretü'l-Ebrar Cilt 1

Hayretü'l-Ebrar Cilt 1

50,00 TL
%10
45,00 TL
Hamse Nizamî Gencevî, Emir Husrev Dihlevî, Abdurrahman Câmî gibi isimlerle Fars diliyle kaleme alınmış bir türdür. ama yazılmamıştır. Alî Şîr Nevaî onların da etkisi altında Türk diliyle ilk Hamse...
16.
Hayretü'l-Ebrar Cilt 2

Hayretü'l-Ebrar Cilt 2

60,00 TL
%10
54,00 TL
Hamse Nizami Gencevi, Emir Husrev Dihlevi, Abdurrahman Cami gibi isimlerle Fars diliyle kaleme alınmış bir türdür. ama yazılmamıştır. Ali Şir Nevai onların da etkisi altında Türk diliyle ilk Hamse...
17.
Sarı Uygurcanın Grameri ve Eski Türkçe ile
Karşılaştırmalı Söz Varlığı

Sarı Uygurcanın Grameri ve Eski Türkçe ile Karşılaştırmalı Söz Varlığı

30,00 TL
%10
27,00 TL
Çin'in Gansu eyaletinin kuzey batısında Zhangyeşehrine iki saatlik mesafede Sunan Özerk Bölgesi ve çevresindeki yaylalarda yaşayan Sarı Uygurlar, gerek isimlerinden gerekse gösterdikleri...
18.
Türkçeye Yolculuk

Türkçeye Yolculuk
C1 Ders Kitabı / C1 Çalışma Kitabı

70,00 TL
%10
63,00 TL
Bu kitap setinin hazırlanmasında Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi esas alındı. Buna göre A1-A2 (Temel Seviye), B1-B2 (Orta Seviye) ve C1+ (İleri Seviye) olmak üzere beş ders kitabı ve...
19.
Serçe Yüreği

Serçe Yüreği

10,00 TL
%10
9,00 TL
"Yumurtaya benzer sivri ve küçücük bir kafası, onunla orantısız dev bir cüssesi ve o cüssede saklı serçe gibi ürkek bir yüreği vardı. Sürekli güler, şahadet parmağıyla hep bir şeylere işaret...
20.
Türkçeye Yolculuk

Türkçeye Yolculuk
A1 Ders Kitabı / A1 Çalışma Kitabı

60,00 TL
%10
54,00 TL
Bu kitap setinin hazırlanmasında Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi esas alındı. Buna göre A1-A2 (Temel Seviye), B1-B2 (Orta Seviye) ve C1+ (İleri Seviye) olmak üzere beş ders kitabı ve...
269 Kayıt bulundu
Toplam 14 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat