E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
450 Kayıt bulundu
Toplam 23 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
İşletmelerde Risk Yönetimi

İşletmelerde Risk Yönetimi

40,00 TL
Sınırların artık iyice ortadan kalktığı ve küreselleşmeyle birlikte ekonomi dünyası konjonktüründe risk yönetiminin önemi giderek artmaktadır. İşletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için uygun...
2.
Hukuk Sosyolojisi

Hukuk Sosyolojisi

40,00 TL
Modern sosyolojik düşüncence, bireyin toplumsal koşullar icinde biçimlenen hareketlerini, bunların gercekleşmesine dair imkan ve imkansızlıkları araştırırken; siyasi iktidarın baskısı altında kalan...
3.
STK'lar İçin Çocuğa Yönelik Harcamaları
İzleme Kılavuzu

STK'lar İçin Çocuğa Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu

15,00 TL
Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi'nin amacı ilgili konulardaki kamunun yaptığı harcamaların izlenebilmesi için yöntem önermek ve izleme formatını STK'lara sunmak, kamu harcamalarını izlemeyi...
4.
STK'lar için Engellilere Yönelik Harcamaları
İzleme Klavuzu

STK'lar için Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Klavuzu

15,00 TL
Elinizdeki bu kılavuzun amacı engellilere yönelik kamu harcamalarının ve bu harcamaların aktarıldığı hizmetlerin nitelik ve etkinliğinin STKlar tarafından izlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu...
5.
Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan
Güvenliğe

Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe

45,00 TL
Yakın dönemlere kadar, güvenlik denilince sadece devletten devlete yönelen askeri tehditleri algılayan Türkiye akademik dünyası, güvenlik çalışmalarını çatışma/savaş tarihi ve askeri çatışmalarda...
6.
STK'lar İçin Sosyal Koruma Harcamalarını
İzleme Kılavuzu

STK'lar İçin Sosyal Koruma Harcamalarını İzleme Kılavuzu

15,00 TL
Bu çalışmanın amacı Sivil Toplum Kuruluşları (STK)nın kamunun sosyal koruma harcamalarını izleyebilmeleri için bir yöntem sunmaktır. Çalışmanın birinci bölümünde çalışmanın kapsamı ve yönteminin...
7.
İstanbul'da Kültür Turizmi için Yenilikçi
Stratejiler

İstanbul'da Kültür Turizmi için Yenilikçi Stratejiler

15,00 TL
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olup İstanbul Kültür Mirası ve Ekonomisi Envanteri adlı proje kapsamında yayınlanmakta...
8.
İbni Haldun

İbni Haldun

40,00 TL
Arnold Toynbeenin herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en kapsamlı bir tarih felsefesini tasarlayarak ortaya koyan kişi olarak değerlendirdiği İbni...
9.
İlkçağ Felsefe Tarihi 3

İlkçağ Felsefe Tarihi 3
Aristoteles

50,00 TL
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı enbüyük katkı "zihnin keşfedilmesi"dir. Bu "keşfin" sonucunda oluşan düşünceleri, onlarıtemsil eden filozofları,...
10.
Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi

Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi

45,00 TL
Ülkemizde bugüne kadar yayımlanmış olan kamu maliyesi kitaplarında konu, genel olarak teorik açıdan ele alınmış, uygulama düzeyindeki yaklaşımlara çok az yer verilmiştir. Oysa kamu maliyesine...
11.
İlkçağ Felsefe Tarihi 1

İlkçağ Felsefe Tarihi 1
Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi

50,00 TL
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı "zihnin keşfedilmesi"dir. Bu "keşfin" sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları,...
12.
Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi

Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi

42,00 TL
KİTAP HAKKINDA:, Küreselleşme olgusu, günümüzde tüm ekonomik ve sosyal ilişkilere damgasını vurdu. Küreselleşmenin Türkiye açısından geçirdiği aşamaları tarihsel olarak ele almak, yarattığı...
13.
Sosyal Yardımlardan Güvenliğe Türkiye'nin Kamu
Harcamaları (2006-2017)

Sosyal Yardımlardan Güvenliğe Türkiye'nin Kamu Harcamaları (2006-2017)

30,00 TL
Bu çalışmanın amacı, sosyal koruma, güvenlik ve yerel yönetim harcamalarını, konu ile ilgili akademik tartışmaların ışığında ele almak ve bu alanlarda kamunun harcama boyutunu incelemeye katarak...
14.
Bu Resim Ne Anlatıyor? - Günlük Hayat

Bu Resim Ne Anlatıyor? - Günlük Hayat

95,00 TL
"Bu resim ne anlatıyor" serisinin üçüncü kitabında günlük hayata dair resimler ele alınıyor. Günlük hayat konulu resimler yapıldıkları dönemin eğilimlerini ve düşünsel yapısını yansıtır. Görsel...
15.
Yaşlanma Ve Yaşlılık: Disiplinlerarası
Bakış Açıları

Yaşlanma Ve Yaşlılık: Disiplinlerarası Bakış Açıları

26,00 TL
Yaşlanan dünya nüfusu, her bireyin hayatını, sosyal ilişkilerini, ekonomiyi ve toplumu farklı şekillerde derinden etkilemektedir. Türkiye ise günümüzde göreceli olarak genç bir nüfusa sahip, ancak...
16.
İlkçağ Felsefe Tarihi 2

İlkçağ Felsefe Tarihi 2
Sofistlerden Platon'a

55,00 TL
KİTAP HAKKINDA Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı "zihnin keşfedilmesi"dir. Bu "keşfin" sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil...
17.
Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Eğitimi

Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Eğitimi
Yeni Yaklaşımlar, Yeni Yöntemler

32,00 TL
Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Eğitimi, disiplinin dünyada ve Türkiye'de gelişimini takip ederken, üniversitenin tarihine, geçirdiği dönüşüme dair kapsamlı bir inceleme sunuyor. Günümüzde...
18.
Manikürlü Eller Almanya'da Elektrik Robini
Saracak

Manikürlü Eller Almanya'da Elektrik Robini Saracak
Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Batı Almanya'ya Türk Göçü (1961-1984)

36,00 TL
Türkiye ile o yıllardaki adıyla Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan işgücü alımı antlaşmasından bu yana ellidört yıl geçti. O günden bugüne onbinlerce Türkiyeli, kadınıyla erkeğiyle...
20.
STK'lar İçin Gençlerin Güçlendirilmesine
Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu

STK'lar İçin Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu

15,00 TL
Dizinin yedinci kılavuzu Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu başlığını taşımaktadır. Kılavuz kapsamında, gençlere yönelik kamu harcamaları ayrıntılı bir biçimde...
450 Kayıt bulundu
Toplam 23 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat