E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
456 Kayıt bulundu
Toplam 23 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
Psikanalatik Anne-Çocuk Tedavisi

Psikanalatik Anne-Çocuk Tedavisi
Çocuk Psikozuna Uzun Süreli Yaklaşım

30,00 TL
KİTAP HAKKINDA: Otizm ve erken çocukluktaki psikotik süreçlerle çalışmak için anne-çocuk birimini olabilecek en erken zamanda psikanalitik tedaviye almayı öneren Bianca Lechevalier; kitap boyunca...
2.
Çocuk ve Psikanaliz

Çocuk ve Psikanaliz
Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2018

34,00 TL
1- Yakınlığın Engelle Karşılaşması ve Yeniden Kurulması: Bir Kız Çocuğun Bebekliğinden Çocuk Psikoterapisine Takibi Björn Salomonsson, Majlis Wingberg Salomonsson 2- Analistin Anlatı İşlevi: Bir...
3.
Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar

Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar
Küreselleşmenin Yükselişi ve Düşüsü

36,00 TL
Orta-üst gelir grubuna giren ülkeler, 1980'li yılları izleyen yirmi yılı aşan dönem boyunca istikrar politikaları uygulamak zorunda kaldılar. Makroekonomik dengesizlik sorunlarını çözebilmek için...
4.
İslam, İktisat, Ordu ve Reform

İslam, İktisat, Ordu ve Reform
Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk İktisat Eseri ve Tarihsel Bağlamı (Risale-i Tedbir-i Umran-ı Mülki)

36,00 TL
Deniz T. Kılınçoğlu, İslâm, İktisat, Ordu ve Reform isimli bu çalışmasında, Osmanlı İmparatorluğu'nda kaleme alınmış ilk modern iktisat eseri olan Risâle-i Tedbîr-i 'Umrân-ı Mülkî'yi tarihsel ve...
5.
Peygamber'in Dahi Torunu Şerif Muhiddin Targan

Peygamber'in Dahi Torunu Şerif Muhiddin Targan
Modernleşme, Bireyselleşme, Virtüozite

95,00 TL
Musıkimizin 20. yüzyıldaki en önemli temsilcisi, Peygamber'in 37. kuşaktan torunu olan büyük ud ve viyolonsel virtüözü Şerif Muhiddin Targan'ın yaşamını, müziksel ve entelektüel serüvenini büyük...
6.
İşletmelerde Risk Yönetimi

İşletmelerde Risk Yönetimi

40,00 TL
Sınırların artık iyice ortadan kalktığı ve küreselleşmeyle birlikte ekonomi dünyası konjonktüründe risk yönetiminin önemi giderek artmaktadır. İşletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için uygun...
7.
Hukuk Sosyolojisi

Hukuk Sosyolojisi

40,00 TL
Modern sosyolojik düşüncence, bireyin toplumsal koşullar icinde biçimlenen hareketlerini, bunların gercekleşmesine dair imkan ve imkansızlıkları araştırırken; siyasi iktidarın baskısı altında kalan...
8.
STK'lar İçin Çocuğa Yönelik Harcamaları
İzleme Kılavuzu

STK'lar İçin Çocuğa Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu

15,00 TL
Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi'nin amacı ilgili konulardaki kamunun yaptığı harcamaların izlenebilmesi için yöntem önermek ve izleme formatını STK'lara sunmak, kamu harcamalarını izlemeyi...
9.
STK'lar için Engellilere Yönelik Harcamaları
İzleme Klavuzu

STK'lar için Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Klavuzu

15,00 TL
Elinizdeki bu kılavuzun amacı engellilere yönelik kamu harcamalarının ve bu harcamaların aktarıldığı hizmetlerin nitelik ve etkinliğinin STKlar tarafından izlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu...
10.
Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan
Güvenliğe

Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe

45,00 TL
Yakın dönemlere kadar, güvenlik denilince sadece devletten devlete yönelen askeri tehditleri algılayan Türkiye akademik dünyası, güvenlik çalışmalarını çatışma/savaş tarihi ve askeri çatışmalarda...
11.
STK'lar İçin Sosyal Koruma Harcamalarını
İzleme Kılavuzu

STK'lar İçin Sosyal Koruma Harcamalarını İzleme Kılavuzu

15,00 TL
Bu çalışmanın amacı Sivil Toplum Kuruluşları (STK)nın kamunun sosyal koruma harcamalarını izleyebilmeleri için bir yöntem sunmaktır. Çalışmanın birinci bölümünde çalışmanın kapsamı ve yönteminin...
12.
İstanbul'da Kültür Turizmi için Yenilikçi
Stratejiler

İstanbul'da Kültür Turizmi için Yenilikçi Stratejiler

15,00 TL
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olup İstanbul Kültür Mirası ve Ekonomisi Envanteri adlı proje kapsamında yayınlanmakta...
13.
İbni Haldun

İbni Haldun

40,00 TL
Arnold Toynbeenin herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en kapsamlı bir tarih felsefesini tasarlayarak ortaya koyan kişi olarak değerlendirdiği İbni...
14.
İlkçağ Felsefe Tarihi 3

İlkçağ Felsefe Tarihi 3
Aristoteles

50,00 TL
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı enbüyük katkı "zihnin keşfedilmesi"dir. Bu "keşfin" sonucunda oluşan düşünceleri, onlarıtemsil eden filozofları,...
15.
Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi

Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi

45,00 TL
Ülkemizde bugüne kadar yayımlanmış olan kamu maliyesi kitaplarında konu, genel olarak teorik açıdan ele alınmış, uygulama düzeyindeki yaklaşımlara çok az yer verilmiştir. Oysa kamu maliyesine...
16.
İlkçağ Felsefe Tarihi 1

İlkçağ Felsefe Tarihi 1
Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi

50,00 TL
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı "zihnin keşfedilmesi"dir. Bu "keşfin" sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları,...
17.
Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi

Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi

42,00 TL
KİTAP HAKKINDA:, Küreselleşme olgusu, günümüzde tüm ekonomik ve sosyal ilişkilere damgasını vurdu. Küreselleşmenin Türkiye açısından geçirdiği aşamaları tarihsel olarak ele almak, yarattığı...
18.
Sosyal Yardımlardan Güvenliğe Türkiye'nin Kamu
Harcamaları (2006-2017)

Sosyal Yardımlardan Güvenliğe Türkiye'nin Kamu Harcamaları (2006-2017)

30,00 TL
Bu çalışmanın amacı, sosyal koruma, güvenlik ve yerel yönetim harcamalarını, konu ile ilgili akademik tartışmaların ışığında ele almak ve bu alanlarda kamunun harcama boyutunu incelemeye katarak...
19.
Bu Resim Ne Anlatıyor? - Günlük Hayat

Bu Resim Ne Anlatıyor? - Günlük Hayat

95,00 TL
"Bu resim ne anlatıyor" serisinin üçüncü kitabında günlük hayata dair resimler ele alınıyor. Günlük hayat konulu resimler yapıldıkları dönemin eğilimlerini ve düşünsel yapısını yansıtır. Görsel...
20.
Yaşlanma Ve Yaşlılık: Disiplinlerarası
Bakış Açıları

Yaşlanma Ve Yaşlılık: Disiplinlerarası Bakış Açıları

26,00 TL
Yaşlanan dünya nüfusu, her bireyin hayatını, sosyal ilişkilerini, ekonomiyi ve toplumu farklı şekillerde derinden etkilemektedir. Türkiye ise günümüzde göreceli olarak genç bir nüfusa sahip, ancak...
456 Kayıt bulundu
Toplam 23 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat