Yeni Gelenler

78 Kayıt bulundu
Toplam 4 Sayfa
<<  <  1 2 3 4 >  >> 
21.
Sevmenin Bedeli - Kader Çiçekleri 3

Sevmenin Bedeli - Kader Çiçekleri 3

41,00 TL
%10
36,90 TL
Yüzüne baktım. Küçük vücudundaki bir damla kanda çekilmiş, zaten soluk olan yüzü daha da solmuş, bütün vücuduna buz gibi bir ter basmış, titriyordu. Delice bir korkunun o soğuk ışığı gelip, bir...
22.
Televizyondaki Agora: Bir Kamusal Alan İmkanı
Olarak Televizyon

Televizyondaki Agora: Bir Kamusal Alan İmkanı Olarak Televizyon

40,00 TL
%10
36,00 TL
Farklı toplumsal tecrübeler ile şekillenebilen alternatif kamusal alanların olup olmadığı bu çalışmaya öncülük eden fikrin motivasyonudur. Türkiye'de bir parlamenter rejimin varlığından, toplumsal...
23.
Tarihsel ve Sosyolojik Gelişimi ile Zazaca Tarih
Edebiyat Coğrafya Folklor

Tarihsel ve Sosyolojik Gelişimi ile Zazaca Tarih Edebiyat Coğrafya Folklor

40,00 TL
%10
36,00 TL
Bu kitapta Karl Hadank'ın Almanca'dan çevrilen “Zazacanın Ağızları”, Mesut Keskin'in “Zaza Dili”, Murat Varol'un “Araf'ta Kalmak: Dünden Bugüne Zazaca ve Zaza Edebiyatı”, Candan Badem'in “Zaza...
24.
1493 - Amerika'nın Keşfinden Küreselleşmeye
Kısa Dünya Tarihi

1493 - Amerika'nın Keşfinden Küreselleşmeye Kısa Dünya Tarihi

40,00 TL
%10
36,00 TL
Seyahat, ticaret, kolonileştirme ve göç: Küreselleşmenin on beşinci yüzyılda başlayıp günümüze kadar gelen merak uyandırıcı öyküsü. Değersiz görülen patates bitkisi nasıl oldu da önce tüm...
25.
Çağdaş Dünyada Ulema Değişimin Muhafızları

Çağdaş Dünyada Ulema Değişimin Muhafızları

40,00 TL
%10
36,00 TL
M. Kasım Zaman, Çağdaş Dünyada Ulema'da çağdaş İslam dünyasında beklenenin aksine daha görünür ve etkin hale gelen ulemanın sosyal ve dinî değişimdeki rolünü ve onların, hızla değişen dünyanın...
26.
Klasik Osmanlı Ceza Hukukunda Şeriat-Kanun
Ayrımı

Klasik Osmanlı Ceza Hukukunda Şeriat-Kanun Ayrımı

40,00 TL
%10
36,00 TL
Osmanlı devletinde şeriat ve kanun alanlarının mahiyeti, bu alanların birbiriyle ilişkisi ve kamu hukuku alanında hangisinin hâkim olduğu meselesi modern Türkiye'nin kuruluşundan bu yana...
27.
Mecmu'ü't-Tevarih Türklerin Soyacağı ve Manas
Destanı'nın Tarihi Kaynağı

Mecmu'ü't-Tevarih Türklerin Soyacağı ve Manas Destanı'nın Tarihi Kaynağı

37,00 TL
%10
33,30 TL
Mecmû?ü't-Tevarîh, ismi ile müsemma olmuş bir eser. Tarihî vakaların toplanıp tertip edilmesi anlamına gelen eserin bünyesinde, sadece tarihî vakaları değil, efsane, destan, menkıbe ve mit gibi...
28.
Antik Yunan'ın Kısa Tarihi

Antik Yunan'ın Kısa Tarihi

35,00 TL
%10
31,50 TL
Demokrasi tartışmalarında sıklıkla referans verilen ve hatta idealleştirilen Antik Yunan demokrasisi ne tür bir demokrasi biçimiydi? Demokrasinin bugünkü anlam ve normları göz önüne alındığında,...
29.
Kant'ın Siyaset Felsefesi Üzerine Dersler

Kant'ın Siyaset Felsefesi Üzerine Dersler

35,00 TL
%10
31,50 TL
Kant Dersleri organik bir bütünlük arz eder. Ele alınan temaların hepsi birbiriyle yakından ilişkilidir: İnsan yaşamına anlam ve değer verenin tam olarak ne olduğu sorunu; yaşamın hoşlanma ve...
30.
2. Meşrutiyet Döneminde Ermenilerde Devlet
Toplum ve Kimlik Tartışmaları (1908 - 1914)

2. Meşrutiyet Döneminde Ermenilerde Devlet Toplum ve Kimlik Tartışmaları (1908 - 1914)

35,00 TL
%10
31,50 TL
Bu çalışmada, Türk siyasi tarihinin dönüm noktalarından biri olan II. Meşrutiyet'in ilanından 1915 Ermeni Tehciri'ne kadar olan süreçte Ermenilerin devlet, toplum ve kimlik ile ilgili düşünceleri,...
31.
Çağdaş Abdal Vecihi Timuroğlu

Çağdaş Abdal Vecihi Timuroğlu

35,00 TL
%10
31,50 TL
“Yıllarca kaybettiklerimizin dökümlerini yaptık hep. Acı bizden başlayıp bize dökülen bir dere oldu. Yüreğimiz ve beynimiz bir ‘korkunç anılar deposu'na dönüştü. Oysa biraz da gülerek bakmak...
32.
Kralın Esir Askerleri 1. Dünya Savaşı'nda
Anadolu'daki İngiliz Esirleri ve Esir Kampları

Kralın Esir Askerleri 1. Dünya Savaşı'nda Anadolu'daki İngiliz Esirleri ve Esir Kampları

35,00 TL
%10
31,50 TL
Osmanlı Devleti ve İngiltere, 1.Dünya Savaşı'nda iki düşman devlet olarak birbirlerine üstünlük kurmaya çalışmışlardı. Hatta üstünlük kurmanın ötesinde tamamen ortadan kaldırma fikriyle dört farklı...
34.
Orkestracı Olmak

Orkestracı Olmak

35,00 TL
%10
31,50 TL
Değerli müzikseverler, Dünyada müzik eğitimi alan bütün öğrenciler, belli bir düzeye vardıklarında okullarının orkestralarına girme hakkını kazanırlar. Yaşamlarını yönlendirecek, onlara...
35.
Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru
Seçimler İçin Öneriler

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler

32,00 TL
%10
28,80 TL
Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı'dan tavsiyeler… “Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında pencereler açın. Farklı dünyalarla ancak böyle tanışırsınız. Ben hep yerimde...
36.
Çebiş Evi'nden Hisartepe'ye

Çebiş Evi'nden Hisartepe'ye

32,00 TL
%10
28,80 TL
Doğan Tekeli'den keyifli bir otobiyografi Çebiş Evi'nden Hisartepe'ye Cumhuriyet dönemi Türk mimarisinin önde gelen isimlerinden Doğan Tekeli'nin otobiyografisi Çebiş Evi'nden Hisartepe'ye Yapı...
37.
Aliya

Aliya

30,00 TL
%10
27,00 TL
Bu eser, Âkif Emre'nin, Aliya İzzetbegoviç hakkında kaleme aldığı gazete ve dergi yazılarını, röportajlarını, panel ve TV konuşmalarını biraraya getiriyor. Bu haliyle bir bütünlüğüne ulaşan Aliya...
38.
Sibirya'da Türk İzleri Yenisey Yazıtları

Sibirya'da Türk İzleri Yenisey Yazıtları

30,00 TL
%10
27,00 TL
Yenisey yazıtları eşliğinde tarihteki Türk varlığı... Türk tarihinde Yenisey Yazıtları'nın önemi nedir? Yenisey Yazıtları, Türklerin tarih sahnesine çıkışlarına dair neler söylemektedir? Tarihte...
40.
Kars'ta Çobanoğlu Kahvehanesi'nde Âşık
Karşılaşmaları -Âşıklık Geleneğinin
Şamanizm Ve Sufizmle Olan Tarihsel Bağları

Kars'ta Çobanoğlu Kahvehanesi'nde Âşık Karşılaşmaları -Âşıklık Geleneğinin Şamanizm Ve Sufizmle Olan Tarihsel Bağları

30,00 TL
%10
27,00 TL
Ne adla anılırlarsa anılsınlar, bir edebiyat ve müzik geleneğinin sürdürücüleri olan âşıklar için kahvehaneler yalnızca çalıp söyleme mekânları değildir. Âşık edebiyatının, âşık müziğinin yüzyıllar...
78 Kayıt bulundu
Toplam 4 Sayfa
<<  <  1 2 3 4 >  >> 
Kapat