Yeni Gelenler

78 Kayıt bulundu
Toplam 4 Sayfa
1 2 3 4 >  >> 
2.
Milliyetçilik ve Kültür (Ciltli)

Milliyetçilik ve Kültür (Ciltli)

75,00 TL
%10
67,50 TL
1930'lar Almanya'sının felakete götüren koşullarında yazılan kitap, milliyetçiliğin kültür içindeki izlerini kılcal damarlarına kadar sürerken bütün bir Batı dünyasının kültür ve düşünce tarihini...
3.
Milliyetçilik ve Kültür (Karton kapak)

Milliyetçilik ve Kültür (Karton kapak)

65,00 TL
%10
58,50 TL
1930'lar Almanya'sının felakete götüren koşullarında yazılan kitap, milliyetçiliğin kültür içindeki izlerini kılcal damarlarına kadar sürerken bütün bir Batı dünyasının kültür ve düşünce tarihini...
4.
Umuda Yolculuk - Kader Çiçekleri 2

Umuda Yolculuk - Kader Çiçekleri 2

64,00 TL
%10
57,60 TL
On, on beş adım ilerilere kadar gidip, önüme geçiyor, onu çoğunlukla; renk, renk bir çiçek kümesinin başında; merakla çiçeklere eğilmiş, küçük bir çocuğu sever gibi, sevgi ve şefkatle çiçeklerden...
5.
Vurgun - Kader Çiçekleri 4

Vurgun - Kader Çiçekleri 4

64,00 TL
%10
57,60 TL
Hikmetinden sual olmayan; ulu, şanı yüce Allah'ın, dümdüz uzayıp gittiğini zannettiğimiz hayat çizgimizi bir anda değiştirdiğini görür, rüzgârın önünde sürüklenen yapraklar gibi, sadece O'nun...
6.
Gastronomi Araştırmaları Bibliyografyası
Bildiri Makale Tez 2013 - 2017

Gastronomi Araştırmaları Bibliyografyası Bildiri Makale Tez 2013 - 2017

55,00 TL
%10
49,50 TL
Sağlıkla, kültürle, ahlakla ve günlük hayatın her saniyesi ile ilişkili olan yeme içme faaliyetlerinin “profesyonelce ve bilimsel bir disiplinle incelenmesi”, yapılan işin niteliğini...
7.
Cumhuriyet Dönemi (1923 - 1950) Türk Eğitim
Sistemi İçinde Resim Sanatı ve Resim Dersleri

Cumhuriyet Dönemi (1923 - 1950) Türk Eğitim Sistemi İçinde Resim Sanatı ve Resim Dersleri

50,00 TL
%10
45,00 TL
Kitap, Cumhuriyet'in kuruluşunu takiben 1923-1950 arasında, sanat ve özellikle de resim sanatının gelişim sürecine, toplumsal yapıya etkilerine dair önemli bir pencere açıyor. Ulu önder Mustafa...
8.
Yan Benimle

Yan Benimle

50,00 TL
%10
45,00 TL
Ölüyorum...Yavaş yavaş eriyor bedenim. Işığım sönüyor. Bu tükenişin nedeni her gün hücrelerimi kemiren hastalık değil. İki gözümü kanatlılar, evraklarımı derdest ettiler. Ben hala nefes alırken...
9.
Fevri Ahlak-ı Mehmed Paşa

Fevri Ahlak-ı Mehmed Paşa

50,00 TL
%10
45,00 TL
Hayatın değişik vechelerini yansıtması bakımından edebî türler, şiirden nesre çok çeşitlilik gösterir. Her milletin edebiyatında, her medeniyetin mayasında sanat ve edebiyatın insanı ve onun...
10.
Türkiye'nin Tarihi ve Ekonomik Politik Yapısı
(1838-2016)

Türkiye'nin Tarihi ve Ekonomik Politik Yapısı (1838-2016)

50,00 TL
%10
45,00 TL
Osmanlı yarı sömürgeleşme sürecinde iflasa sürüklendi. Babıâli yerini Galata bankerleri, Osmanlı Bankası ve Düyun-u Umumiye'ye terk etmişti. İmparatorluk tarihten silindi. Milli Mücadele,...
11.
Osmanlı'da Son Fasıl - Savaş Devrim Ve
Ortadoğu'nun Şekillenişi 1908-1923

Osmanlı'da Son Fasıl - Savaş Devrim Ve Ortadoğu'nun Şekillenişi 1908-1923

50,00 TL
%10
45,00 TL
Osmanlı'da Son Fasıl, 20. yüzyılı Osmanlı'nın gözünden şaşırtıcı bir yaklaşımla yeniden anlatırken, Birinci Dünya Savaşı'nı ve günümüz Ortadoğu'sunu daha iyi kavramamızı sağlayacak yeni görüşler...
12.
Bir Siyasi Partinin Başarı Dinamikleri: Alman
Cdu Örneği

Bir Siyasi Partinin Başarı Dinamikleri: Alman Cdu Örneği

50,00 TL
%10
45,00 TL
Siyasi partiler, kolektif talepler ile karar alma mercii olan devlet aygıtı arasında son derece önemli bir bağlantı görevi (linkage funktion) üstlenirler. Siyasi partilerin devlet ve toplum...
13.
Kaybolan Millet Dest-i Kıpçak Medeniyeti

Kaybolan Millet Dest-i Kıpçak Medeniyeti

48,00 TL
%10
43,20 TL
En önde gelen Türkologlardan Murad Adji'nin, daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nden çıkan kitabın genişletilmiş 2. baskısı…. Azerilerin, Amerikalıların, İngilizlerin, Başkurtların, Bulgarların,...
14.
İlkçağlardan Günümüze Jeostratejik ve
Jeopolitik Açıdan Karadeniz

İlkçağlardan Günümüze Jeostratejik ve Jeopolitik Açıdan Karadeniz

45,00 TL
%10
40,50 TL
Sadece bir denizin değil, aynı zamanda bir havzanın da adı olan Karadeniz, Türkiye ve diğer bölge ülkeleri için olduğu kadar,Balkanlardan Kafkasya'ya, Kuzeydoğu Avrupa'dan Anadolu'yauzanan...
16.
Cumhuriyet Döneminde Giresun Belediyesi
(1923-1950)

Cumhuriyet Döneminde Giresun Belediyesi (1923-1950)

45,00 TL
%10
40,50 TL
Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Giresun ilinin tarihinene ışık tutan, ona yön veren kaynaklardan olan Salnamelerin yayınına son verilmesi, yerel gazetelerin arşivlerine ulasılamayısı, yıllıkların...
17.
Sosyal Adalet Psikolojik Danışmanlığı

Sosyal Adalet Psikolojik Danışmanlığı

45,00 TL
%10
40,50 TL
Bu kitap çok kültürlü sosyal adalet çalışmasında yeni bir cephe açmaktadır ve bireylerin toplumda karşılaştığı adaletsizlikleri azaltmaya yönelik ileri bir adımdır. Kitap, sosyal sınıf, ırk,...
18.
Karıncaların Günbatımı

Karıncaların Günbatımı

45,00 TL
%10
40,50 TL
Karıncaların Günbatımı, Ermenice romanın 20. yüzyıldaki zirvelerinden biri. Biberyan, başyapıtı olarak kabul edilen bu romanında, bir aile ekseninde Türkiyeli Ermenilerin 1940'lı ve 50'li...
19.
Cadı Kazanı - Kader Çiçekleri 5

Cadı Kazanı - Kader Çiçekleri 5

44,00 TL
%10
39,60 TL
Mutabık kaldılar ama, bu yörede yaşayan insanlaruzak, yakın birbirleriyle akrabaydılar. Kısa zamanda genç Hüseyin‘in Değirmenli Ev'in küçük hanımına sevdalandığı ve onu isteteceği haberi her yere...
20.
Şeytanın Pençeleri - Kader Çiçekleri 1

Şeytanın Pençeleri - Kader Çiçekleri 1

43,00 TL
%10
38,70 TL
Ya Rabbi... O gözler.. Kendimi güçlükle kontrol etmeye çalışarak iri iri açılmış; umudun, umutsuzluğun, korkunun, sevincin, tedirginliğin, sabrın, sabırsızlığın; birbirine ters, fakat yine de iç...
78 Kayıt bulundu
Toplam 4 Sayfa
1 2 3 4 >  >> 
Kapat