En Yeniler

11 Kayıt bulundu
1.
Güncel Konularla İlm-i Hâl

Güncel Konularla İlm-i Hâl

28,00 TL
"En değerli bilgi ilm-i hâl, en değerli eylem ise hıfz-ı hâldir. Hıfz-ı hâl bir Müslümanın hayatını, öğrendiği ilmihal çerçevesinde düzenleyip yaşaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ilmihal,...
2.
Mehmet Feyzi Efendi'den Feyizler (4 Cilt Takım)

Mehmet Feyzi Efendi'den Feyizler (4 Cilt Takım)

290,00 TL
%10
261,00 TL
Mehmet Feyzî Efendi'nin 1989 yılında vefatının ardından kendisine ait söz ve fikirlerin neşredilmesine ve ilim âlemine sunulmasına dair onun yakın talebeleri tarafından büyük bir gayret...
3.
Tarihsel Süreçte Cemaat-i İslami

Tarihsel Süreçte Cemaat-i İslami

40,00 TL
Bu çalışma Türkiyede akademik olarak Cemaat-i İslami hakkında yapılan ilk ve en kapsamlı çalışma hüviyetine sahiptir. Kitapta Cemmat-i İslami'nin kuruluşundan gunumüze kadarki faaliyetleri, fikir...
4.
11. Yüzyıl Musiki Nazariyesi

11. Yüzyıl Musiki Nazariyesi
İbn Zeyle'nin el - Kafi fi'l - musika'sı

30,00 TL
İbn Sina'nın gözde öğrencilerinden ibn Zeyle, hocasının birikiminden istifade ederek el-Kafi fi'l-musika adlı islam musiki nazariyesine dair kitabı telif etmiştir. Kindi, Farabi ve ibn Sina'nın...
5.
Kureyş

Kureyş

25,00 TL
Hz. Peygamber'in mensubu olduğu, hayatının büyük bir kısmını aralarında geçirdiği ve aynı zamanda nübüvvetinin ilk muhatapları Kureyş kabilesi, gerek Cahiliye döneminde gerekse ilk dönem İslam...
6.
Kahin

Kahin

18,00 TL
Cahiliye ve Hz. Peygamber dönemi Arap ve İslâm toplumunun çeşitli unsurlarının derinlemesine ele alınması, o toplumu anlamak açısından son derece önemlidir. Münferit hâdiseler, maddi unsurlar, kısa...
7.
İlahi Yardım ve Özgürlük Diyalektiği

İlahi Yardım ve Özgürlük Diyalektiği
Mu'tezile'nin Lütuf Teorisi

35,00 TL
İslam düşüncesinin en özgün ekollerinden birisi olan Mu'tezile, Müslümanların sadece genişleyen coğrafyayla birlikte karşılaştıkları kültür ve inanç türleriyle yüzleşme tecrübesine örnek teşkil...
8.
Fihi Ma Fih

Fihi Ma Fih
Ne Varsa O'nun İçinde Var

30,00 TL
Acılar çekerim söze dökülmeyen haksızlıklar elinde. Kimse duymaz bağışlanmayı dilediğimi ve ağladığımı. Tıpkı bir mumun göz yaşı dökmesi gibi; Kimse bilmez göz yaşının neden aktığını, ateşe yakın...
9.
Alevilikte Yüce Güç İnsan

Alevilikte Yüce Güç İnsan

24,00 TL
Aleviler yüzlerce yıl önce "Enel Hak" diyerek kendilerinin tanrı olduğunu söylemişler ve o şeriat koşullarında bu fikri savunmuşladır. Bu görüş bir yerde insanı tanrılaştırırken, bir yerde de...
10.
Kur'an-ı Kerim'de Namaz

Kur'an-ı Kerim'de Namaz

15,00 TL
Kur'an-ı Kerim'de "NAMAZ" manasına gelen SALAT (99), RÜKU' (13), SECDE (92), İBADETe (274), İKAMET (202), TESBİH (92) ve ZİKİR (283) ayet-i celilede geçmişlerdir. İslâm'ın beş esasından biri olan...
11.
İmam Matüridi ve Matüridiyye Geleneği

İmam Matüridi ve Matüridiyye Geleneği

45,00 TL
%10
40,50 TL
İmam Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî (ö. 333/944) ve Mâtürîdiyye kelâm ekolü İslâm ilim ve fikir geleneği içinde çok önemli bir yere sahiptir. Günümüzde İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdiyye...
11 Kayıt bulundu
Kapat