En Yeniler

17 Kayıt bulundu
2.
J. Rawls'ın İktisadi Adalet Teorisi

J. Rawls'ın İktisadi Adalet Teorisi

26,50 TL
J. Rawls, Bir Adalet Teorisi, Siyasal Liberalizm ve Hakların Yasası adlı kitaplarında ortaya koyduğu adalet teorisiyle Batı adalet düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Yirminci yüzyılda...
3.
Marka: Kimliği, İmajı, Değeri,
Farkındalığı, Güveni, Bağlılığı

Marka: Kimliği, İmajı, Değeri, Farkındalığı, Güveni, Bağlılığı

29,00 TL
Karmaşık yapısı ve tüketici karar verme sürecindeki önemli etkisi nedeniyle marka, dikkatli planlama ve uygulama süreci gerektiren bir konudur. Dolayısıyla marka konusu değerlendirilirken, markanın...
4.
Türkiye Hizmet Sektörü ve Rekabet Edebilirlik

Türkiye Hizmet Sektörü ve Rekabet Edebilirlik

26,00 TL
Bu kitap, Türkiye ekonomisi içerisinde, hizmet sektörünün evrimi, dinamiklerini ve hizmet sektörünün dış ticaret verilerini incelemektedir. Ayrıca Türkiye ve seçilmiş ülkelerde, hizmet sektörünün...
5.
Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Antalya
Örneği

Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Antalya Örneği

40,00 TL
20. yüzyılın özellikle de ikinci yarısından sonra, turizm faaliyetleri dünya ekonomisinin en hızlı gelişen ve genişleyen sektörlerinden birisi olmuştur. Turizm, döviz girdisi sağlama ve işsizliğin...
6.
Küresel Isınma ve Ekonomik Etkileri

Küresel Isınma ve Ekonomik Etkileri

23,00 TL
Çevresel problemler, canlı yaşamı için çok büyük tehditler oluşturan temel sorunların başında gelmektedir. Bu problemler canlıların hayatlarını etkileyebileceği gibi, küresel ısınma ve iklim...
7.
Makroekonomik Değişkenler İle Borsa İstanbul
Arasındaki İlişki

Makroekonomik Değişkenler İle Borsa İstanbul Arasındaki İlişki

35,00 TL
Makroekonomik değişkenler ülkelerin ekonomisi hakkında gerçek verileri oluşturmaktadır. Bu veriler iyi analiz edilirse, ülkenin ekonomisinin yönü, anlık durumu ve geleceğine yönelik perspektif...
8.
Küreselleşme Oyunları ve Kriz

Küreselleşme Oyunları ve Kriz

35,00 TL
Şu meşhur küresel krizin üzerinden on yıl geçtikten sonra yayımlanan bu kitap ile ilgili "Yine mi kriz? Söylenecek her şey söylendi, yazılacak her şey yazıldı zaten." diye düşünebilirsiniz. Ancak,...
9.
Osmanlıda Menkul Kıymetler Borsası

Osmanlıda Menkul Kıymetler Borsası

25,00 TL
Çalışmada ilk olarak Osmanlı'da borsanın kurulmasını sağlayan Galata Bankerleri ele alınmıştır. Osmanlıda Galata Borsasının kurulmasında önemli rol oynayan Galata banker­lerinin asıl işleri...
10.
İşçi Sınıfının Tarihi Misyonu

İşçi Sınıfının Tarihi Misyonu

15,00 TL
Ağlanabilmesi için: bir kısmı bağımsız bir kısmı ise birbirinin devamı niteliğindeki tamamlanmış bir kısmı ise henüz tamamlanmamış onlarca metnin bizim sorum araya getirilmesi, üzerinde çalışılması...
11.
Endüstri İlişkileri İklimi ve İkili
Bağlılık

Endüstri İlişkileri İklimi ve İkili Bağlılık

25,00 TL
1. Kavramsal Çerçeve 2. Endüstri İlişkileri İklimin İrdelenmesi 3. Sendikaya ve İşletmeye Bağlılığın Eş Zamanlı Durumu: İkili Bağlılık 4. Endüstri İlişkileri İklimi ve İkili Bağlılık İlişkisi: Bir...
12.
Para Politikasındaki Gelişmeler ve Türkiye'nin
Uygulaması

Para Politikasındaki Gelişmeler ve Türkiye'nin Uygulaması

18,50 TL
İÇERİK - BİRİNCİ BÖLÜM - PARA POLİTİKASI, PARA POLİTİKASININ TARİHSEL ANALİZİ VE PARA POLİTİKASI REJİMLERİ 1.1. Para Politikası: Tanım ve Kavramlar 1.2. Para Politikasının Etkinliği 1.3. Para...
13.
Duygusal Zeka Empati

Duygusal Zeka Empati

25,00 TL
%10
22,50 TL
EMPATİ Harvard Business Review _____________________________________________ Empati, ilişkilerde ve ürün geliştirmede daha iyi olabilmek için önemli bir faktördür. Ama söylemesi kolay olsa da...
14.
Duygusal Zeka - Mutluluk

Duygusal Zeka - Mutluluk
Harvard Business Review

25,00 TL
%10
22,50 TL
Mutluluk; herkesin ulaşmak istediği, yakalaması bazen çok kolay bazense dünyanın en yüksek zirvesine çıkmak kadar zor... Başarı ne kadar önemliyse mutlu bir iş yaşamı da en az onun kadar önemli......
15.
Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk
(TBK M. 116)

65,00 TL
%10
58,50 TL
Çağımızın iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı ekonomisinde borçlunun bir çok halde ifayı tek başına gerçekleştirme olanağından yoksun olması ve ifa sürecinin pek çok aşamadan oluşan komplike yapısı...
16.
Fanatik Müşteri Yaratmanın Yolları

Fanatik Müşteri Yaratmanın Yolları
10 Adımda Müşteri Sadakati

21,00 TL
Sevgili Tolga Sasık, değerli bilgi birikimi ve araştırmacı tarafıyla yazdığı "Fanatik Müşteri Yaratmanın Yolları" kitabıyla Müşteri Sadakati konusuna yeni bir bakış açısı getirmiş. Kendisini...
17.
Reklam Kampanyalarının Planlanmasında Satış
Noktasında Reklamın Önemi

Reklam Kampanyalarının Planlanmasında Satış Noktasında Reklamın Önemi

20,00 TL
%10
18,00 TL
Tüketiciler, her gün milyonlarca markanın reklamları ile karşı karşıya kalmaktadır. Pazarlama dünyasında değişimin ve rekabetin bu denli yoğun olduğu günümüzde reklam savaşları da eskisine göre...
17 Kayıt bulundu
Kapat