En Yeniler

20 Kayıt bulundu
1.
Kozmopolisten Küreselleşen Dünyanın Devletine:
Küresel Devlet

Kozmopolisten Küreselleşen Dünyanın Devletine: Küresel Devlet

60,00 TL
%10
54,00 TL
Bu kitapta kamu hukuku alanında ve devlet teorisi çerçevesinde; Stoacılardaki kozmopolis düşüncesinin günümüze değin geçirdiği değişim ve günümüzde uygulama imkânı olup olmadığı tespit edilmeye...
2.
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

70,00 TL
%10
63,00 TL
1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) ve ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, rekabet...
3.
50 Temel Soruda Çalışan Hakları

50 Temel Soruda Çalışan Hakları
4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde

25,00 TL
2004 yılında Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi alanında Yüksek...
4.
Roma Kişiler Hukuku

Roma Kişiler Hukuku
Ders Notları

30,00 TL
1 Roma Hukukunda Kişi Kavramı 2 Roma Hukuku'nda Kişilerin Statusları 3 Roma Hukuku'nda Kişiliğin Başlangıcı 4 Kişiliğin Sona Ermesi 5 Roma Hukuku'nda Kişinin Hak Ehliyeti 6 Roma Hukuku'nda Kişinin...
5.
Geçmişten Günümüze Avrupa'da Kadının Hukuki
Durumu Cilt 1

Geçmişten Günümüze Avrupa'da Kadının Hukuki Durumu Cilt 1

32,40 TL
Bu çalışmada Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, İzlanda, Yunanistan gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa Birliği direktiflerinde kadının hukukî durumu tarihsel süreç ve günümüz...
6.
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

28,00 TL
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, günümüzde sıklıkla başvurulan bir sözleşme türüdür. Türk hukuk sistemimizde de önemli bir yeri vardır. Bu çalışmamızda taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tapudaki...
7.
Vergi Uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesine
Bireysel Başvuru

Vergi Uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

48,60 TL
İÇERİK - BİRİNCİ BÖLÜM - VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜM YOLLARI VE ANAYASA MAHKEMESİNİN YERİ - İKİNCİ BÖLÜM - TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İLE BİREYSEL BAŞVURU YOLU İLİŞKİSİ - ÜÇÜNCÜ...
8.
Ceza Hukukunda Önemsizlik

Ceza Hukukunda Önemsizlik

40,00 TL
%10
36,00 TL
Bu kitap "Bir fiilin salt suç tipinin lafzına uyması onun suç tipini gerçekleştirdiği anlamına gelir mi?" sorusunun cevabını aramaya çalışmaktadır. Yani beş kuruşu yağmalamak kastıyla hareket eden...
9.
Türk Hukukunda Zina Sebebiyle Boşanma

Türk Hukukunda Zina Sebebiyle Boşanma

45,00 TL
%10
40,50 TL
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesinde düzenleme altına alınan zina; özel, mutlak ve kusura dayalı bir boşanma nedenidir. Eşler arasında evlilik birliğinin devamı süresince geçerli olan...
10.
Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk

188,00 TL
Kitabı hazırlarken, teori ile pratiği birleştirerek uygulamada sıkça ihtiyaç duyulan kendine özgü bir eser oluşturmayı amaç edinmiştim. Bu amaç doğrultusunda oluşturduğum kitabın üçüncü baskısından...
11.
Cumhuriyet Savcısı ve Soruşturma

Cumhuriyet Savcısı ve Soruşturma

160,00 TL
Cumhuriyet savcılığı mesleğine adım atan kıymetli hukukçulara kolaylık sağlamak amacıyla ilk baskısı 2011 yılında yayınlanan Cumhuriyet Savcısı ve Soruşturma, gösterilen yoğun ilgi üzerine...
13.
Anonim Şirketlerde Özel Denetim

Anonim Şirketlerde Özel Denetim

62,00 TL
"Anonim Şirketlerde Özel Denetim" konulu çalışmamız, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı kapsamında hazırlanmıştır. Çalışmamızın...
14.
Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra
Edilebilirlik Şerhi

Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi

78,00 TL
"Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi" isimli bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı bünyesinde...
15.
Tebligat Hukuku

Tebligat Hukuku

25,00 TL
(7101 sayılı Kanun ile Güncellenmiş ve Son Değişiklikler İşlenmiş) Tebligat kavramı, sözlük anlamı itibariyle bildirim, yazılı bildirim anlamına gelen tebliğ kelimesinin çoğulu olup; bir bilgi veya...
17.
Medeni Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve
Sınırlamaları

Medeni Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları

180,00 TL
Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları konulu bu çalışma, 18 Şubat 2016 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında Prof....
18.
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

42,00 TL
6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 01.01.2017 tarihinde, 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu'nu kaldırarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kanun ile rehnin konusu, kapsamı ve...
19.
Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuruda Masumiyet
Karinesi

Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuruda Masumiyet Karinesi

33,00 TL
%10
29,70 TL
Elinizde bulunan bu kitap, ceza yargılamasının temel bir ilkesi olan masumiyet karinesi konusunda hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem de Anayasa Mahkemesi'nin ortaya koyduğu ilkeleri ve...
20.
Feshin Geçersizliği ve İşçilik Alacakları

Feshin Geçersizliği ve İşçilik Alacakları

30,00 TL
%10
27,00 TL
İşverence yapılan feshin geçersizliğinin tespit edildiği ve uygulamadaki adı ile işçinin işe iade edildiği feshin geçersizliği davalarında, işçiyi çok yakından ilgilendiren ve özellikle işçilik...
20 Kayıt bulundu
Kapat