En Yeniler

4 Kayıt bulundu
1.
Su Diplomasisi Bir Başlangıç

Su Diplomasisi Bir Başlangıç

20,00 TL
Suyun yaşamın kaynağı ve temel ihtiyaç maddesi olarak önemi tartışılmaz. Dünya üzerindeki sınıraşan sulardan içme suyu ve sulamadan sanayide kullanma, tarımsal üretim ve gıda güvenliğinden güç...
2.
Lacan'ın Metafor Anlayışı

Lacan'ın Metafor Anlayışı

20,00 TL
Daha evvel "Belâgatten Retoriğe, Mecazdan Metafora" isimli doktora tezimizin (Duman 2018) hazırlanması sürecinde her bir metafor teorisi için toparladığımız malzemenin sadece (ve amaç gereği)...
3.
Midyat'ta Konuşulan Muhallemi Lehçesi

Midyat'ta Konuşulan Muhallemi Lehçesi
Arapça - Türkçe Sözlük

30,00 TL
Bilindiği üzere, içinde yaşadığımız coğrafya kadim bir tarihe ve dolayısıyla da zengin bir kültür mirasına sahiptir. Söz konusu mirasın içerisinde, dil-lehçe çeşitliliği önemli bir yer tutmaktadır....
4.
Köken Bilgisi Sözlüğü

Köken Bilgisi Sözlüğü

150,00 TL
"Eski Türkçeden günümüze kadar yaşayan bütün Türkiye Türkçesi sözcükleri ile Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız, Uygur, Kazan Tatar, Kırım Tatar, Nogay, Başkurt, Çuvaş ve Yakut (Saha)...
4 Kayıt bulundu
Kapat