E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Hiperlink Yayınları - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
188 Kayıt bulundu
Toplam 10 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
Web Sitelerinin Kimliklenmesi

Web Sitelerinin Kimliklenmesi

36,00 TL
Web Sitelerinin Kimliklenmesi adlı kitap; elektronik bilgi kaynaklarına yönelik gelişmeler, üst veri (metadata), World Wide Web sitelerinin yapıları, üretilen bilgilerin kontrol altına alınması, bu...
2.
İslam Ceza Hukunda kanunilik İlkesi

İslam Ceza Hukunda kanunilik İlkesi

25,00 TL
Biz hiçbir memleketi, ona (halkına) öğüd vermek üzere uyarıcı (peygamber) ler (göndermiş) olmadıkça helak etmedik.Biz zulmedenler değiliz." (Şuara 26 / 208-209) "Rabb'in şehirlerin anasında, onlara...
3.
Osmanlı Sosyal Güvenlik Hukuku (1865 - 1923)

Osmanlı Sosyal Güvenlik Hukuku (1865 - 1923)
Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Sosyal Sigortaların Kuruluşu

18,00 TL
Sanayi devrimi sonucunda lonca sisteminin etkisini kaybetmesi, Tanzimat'la birlikte Osmanlı sanayileşme çabaları ve değişen çalışma ilişkileri, klasik Osmanlı sosyal güvenlik kurumlarını yetersiz...
4.
Mucizevi Bitki Kenevir Gerçek Köye Dönüş
Projesi

Mucizevi Bitki Kenevir Gerçek Köye Dönüş Projesi

25,00 TL
Kenevir, yaratıcının varlıklara sunduğu en mucize bitkidir. Haketmediği bir sicil ile emperyalizm tarafından fişlenen, ekimiyasaklanan, özel izinle üretilen, algı yönetimi ile uyuşturucusınıfında...
5.
İletişimin Devrim Yılları

İletişimin Devrim Yılları
Hıfzı Topuz'a Armağan

45,00 TL
Son yüzyılda iletişim dünyasında iki önemli devrim gerçekleşti. 1950 ve 60 lı yıllarda, dünyada haberin yayılmasında egemen olan devletlerin, haberleri kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmesini...
6.
Kıbrıs Dünyanın Merkezidir - Türk Evi Serisi
İkinci Kitap

Kıbrıs Dünyanın Merkezidir - Türk Evi Serisi İkinci Kitap

32,00 TL
"Kıbrıs'a dikkat ediniz." Mustafa Kemal ATATÜRK Dünyanın merkezi Akdeniz, Akdeniz'in merkezi ise tarihin potası olan Doğu Akdeniz'dir; Türkiye ve Kıbrıs'ın haritadaki konumu kayda değer bir...
7.
Göçebelerin Kente Tutunma Biçimleri

Göçebelerin Kente Tutunma Biçimleri
Siirt Conkbayır Mahallesi Örneği

25,00 TL
Çalışma 1990 ve sonrasında Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde yaşanan zorunlu göç sonucunda göçebe yaşam şeklini bırakıp Conkbayır Mahallesi'ne yerleşmek zorunda kalan göçebe grupları konu edinmiştir....
8.
Son Büyük Savunma Çanakkale'de İslam
Coğrafyasından Şehitler

Son Büyük Savunma Çanakkale'de İslam Coğrafyasından Şehitler

120,00 TL
Çanakkale muharebeleri, Birinci Dünya Harbi'nin başlangıcı, cereyanı ve sonuçları itibariyle en önemli safhalarından olmuştur. Bu savaşlarda, dünyanın o dönem için en güçlü ordusu ve donanmasına...
10.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kamu
Yönetiminde Değişim

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kamu Yönetiminde Değişim

48,00 TL
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile öncelikle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve Cumhurbaşkanının anayasal yetkilerini (yönetsel geleneğe göre sembolik olarak kabul edilmesi gereken)...
11.
Birinci Dünya Savaşı'nda Kanal/Sina ve
Filistin/ Suriye Cephesi

Birinci Dünya Savaşı'nda Kanal/Sina ve Filistin/ Suriye Cephesi
Şehit Olan Türk Askerleri

120,00 TL
Kanal/Sina ve Filistin/Suriye Cephesi'nde dört yıl boyunca vuku bulan çeşitli muharebeler, Birinci Dünya Harbi'nin başlangıcı, cereyanı ve sonuçlarından bugüne kadar yansıyan sorunları dahi...
12.
Osmanlı'da Kitap Kültürü ve Batı Dünyası

Osmanlı'da Kitap Kültürü ve Batı Dünyası
Avrupalı Seyyahların Bakış Açısından Osmanlı'da Kitap ve Kütüphane Kültürü (1453-1699)

35,00 TL
Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren yabancıların ilgisini çekmiştir. Özellikle 1453 yılında İstanbul'un fethi, Batılıların Osmanlı'ya ilgisini daha da arttırmıştır. Bu ilgi sonucu Osmanlı...
13.
Felsefi Düşüncenin İslam Dünyasındaki
Yansımaları

Felsefi Düşüncenin İslam Dünyasındaki Yansımaları

25,00 TL
Geçmiş ve gelecek birbiriyle bağlantı kurularak ele alınmalıdır. Günümüzde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri geçmişimize yabancı olmamızdır. Oysa toplumlar sadece kendi dinamikleriyle var...
14.
Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi

Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi
Kuramsal Bilginin Oluşumu ve Toplumsal Bilgiye Dönüşümü

30,00 TL
Bilgi, Platon'un idealar üzerine kurduğu kuramdan, modern kurumlarda entelektüel kapital olarak kabul edilişine yaşamın temel dinamiği olmaya devam ediyor. Düşünsel bilgiden bilimsel bilgiye olanı...
15.
İslam Borçlar Hukukunda Doğal Afetlerin
Akitlere Etkisi

İslam Borçlar Hukukunda Doğal Afetlerin Akitlere Etkisi
(Beklenmeyen Hal Nazeriyesi ve Mücbir Sebep Açısından)

30,00 TL
Toplum halinde yaşama zorunluluğu, insanların ihtiyaç duydukları hususlarda birbirlerinden yardım almak suretiyle hayatlarını idame ettirmelerini gerektirmiştir. Bu faaliyetin kendini hissettirdiği...
16.
Türkistan Milli Mücadelesi

Türkistan Milli Mücadelesi

32,00 TL
Rusların Türk ülkelerinde yayılmaya başlaması, XVI. Asrın ikinci yarısından itibaren kendisini göstermiş; 1552'de Kazan ve 1556'da Astrahan Hanlıkları'nın işgal edilmesinden sonra Rus sınırları...
17.
Ermeni Terörü

Ermeni Terörü

25,00 TL
Türk-Ermeni İlişkileri'nin bozulup günümüze kadar devam eden süreçte dört büyük Ermeni terör dönemi yaşanmıştır. Bunlardan birincisi, Ermeni isyanları, komiteleri ve çete faaliyetleri ile Türklere...
18.
Doğru Yönetim

Doğru Yönetim

40,00 TL
Şirket kültürü nedir? Kurumsal İklim nedir? Kimler neden terfi eder? Kimleri neden işe almalıyız? Başarı nedir, kimler başarılıdır? Unvan ve para, kimlere verilir, ne zaman verilir, neden verilir?...
19.
Ulusal Bilgi Politikaları ve Bilgi Merkezleri

Ulusal Bilgi Politikaları ve Bilgi Merkezleri

30,00 TL
İnsanlığın tarihi gelişim süreci içinde bilgiyle olan ilişkisi aynı zamanda bilgiyi koruma, depolama ve kullanma gereksiniminin karşılanacağı kütüphane, arşiv ve bilgi merkezlerinin doğmasına da...
20.
Kıbrıs-Afrin Hattı

Kıbrıs-Afrin Hattı

95,00 TL
İngiliz Propaganda Ofisi Wellington Evi'nin (Wellington House) 37 adet melanet yayınlarına (1916-1918) cevaben 2018 yılından başlayarak TÜRK EVİ serisini başlatıyoruz. TÜRK EVİ kapsayıcıdır; her...
188 Kayıt bulundu
Toplam 10 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat