Çamlıca Basım Yayın - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
248 Kayıt bulundu
Toplam 13 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
Musavver Mısır Hatıratı

Musavver Mısır Hatıratı

30,00 TL
Bu eser, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı başkentinden Mısır'a, devlet tarafından "memuren" gönderilen Hâlid Ziyâeddin'in yazdığı bir hatıra ve seyahat kitabıdır. 24 Ocak 1909'da...
2.
Kirman Selçukluları

Kirman Selçukluları

11,00 TL
Selçuklular, Dandanakan Savaşı'ndan hemen sonra muhtemelen Merv'de büyük bir kurultay topladılar. Türk hâkimiyet anlayışına göre o zamana kadar ele geçirdikleri ve bundan sonra zapt...
3.
1928'de Hıristiyanlaştırılan Kızlar

1928'de Hıristiyanlaştırılan Kızlar

26,00 TL
1928 yılı başlarında Bursa Amerikan Kız Koleji'nde yaşanan Tanassur (Hıristiyanlaşma) hâdisesi o dönemde Türk kamuoyunda çok önemli tartışma ve tepkilere sebep olmuştu. Mesele laik...
4.
Anadolu Selçukluları

Anadolu Selçukluları

20,00 TL
Oğuzların Anadolu'ya ilk akınları Çağrı Bey'in 1016-1021 yılları arasındaki Doğu Anadolu seferi ile başladı. Bu akınların Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna (1040) kadar devam...
5.
Ya Tarihin Yazmadıkları

Ya Tarihin Yazmadıkları

21,00 TL
Elinizdeki çalışmanın amacı, tarihimize ve dolayısıyla İslam'ın tarihine adı veya katkısı karışmış birkaç ismi hatırlamak ve hatırlatmak. Bize hayrı dokunanları takdir etmek,...
6.
Hind Denizin'nde Bir Kahraman Seydi Ali Reis

Hind Denizin'nde Bir Kahraman Seydi Ali Reis

4,00 TL
Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından, Mısır donanma kumandanlığına tayin edilen Seydi Ali Reis, 1554 yılında Basra'ya gelip, donanmayı teslim aldı ve Hind Denizi'ne açıldı. Aynı...
7.
Bağdad Surlarında Bir Şehid Genç Osman

Bağdad Surlarında Bir Şehid Genç Osman

4,00 TL
İran ordusu tarafından işgal edilen Bağdad şehrin kurtarılması için giden Osmanlı ordusu içinde bulunup kahramanca savaşırken kale burçlarında şehid olan Genç Osman'ın kahramanlık...
8.
Denizler Fatihi Oruç Reis

Denizler Fatihi Oruç Reis

4,00 TL
"Bu eserimizde, denizcilik tarihimizde nem salmış cengaverlerden biri olan Oruç Reis'in kahramanlıklarını ve şehadetini heyecanla okuyacaksınız"
9.
Bursa'nın Fatihi Orhan Gazi (Ciltli)

Bursa'nın Fatihi Orhan Gazi (Ciltli)

12,00 TL
" Askerî ve idarî yapılanmayı başlatarak beylikten devlete geçiş hazırlıklarını yapan, Osmanlılarda ilim geleneğini kuran, gaza sancağını Rumeli'ye diken ve bu diyarın...
11.
Üç Kıtaya Nam Salan Muhteşem Süleyman
(Ciltli)

Üç Kıtaya Nam Salan Muhteşem Süleyman (Ciltli)

12,00 TL
"Ey şanlı Osmanlının şerefli ve kahraman askerleri! Bugün burada Osmanlıların Avrupanın hakimi olması için yalnızca sizin gibi göğüslerinde din ve millet sevgisi olan erlere...
12.
Lala Mehmed Paşa ve Estergon'un Fethi

Lala Mehmed Paşa ve Estergon'un Fethi

4,00 TL
Estergon Kalesi düşman eline geçince Lala Mehmed Paşa, kaleyi kurtarmak üzere sefer emrini aldığı zaman ellerini kaldırmış: "Ya Rabbi, Estergon camiinde Cuma namazını eda etmeden benim...
13.
Fatih Sultan Mehmed Han ve İstanbul'un Fethi

Fatih Sultan Mehmed Han ve İstanbul'un Fethi

14,00 TL
İstanbul'un Fethinin 555. Yılı Hâtırâsına... Fâtih Sultan Mehmed Han ve ordusunu, Peygamber Efendimiz'in müjdesine nâil kılan bir fetih... İstanbul'un fethini, renkli resimler ve...
14.
Çocuklara Hikayeler

Çocuklara Hikayeler

3,00 TL
Çocuklarımız için seçilmiş en güzel hikâyelerden meydana gelmiş bir kitap...
15.
Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Belgrad Zaferi

Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Belgrad Zaferi

4,00 TL
Belgrad'ın fethi ile Macaristan'ın kapıları Osmanlılara açılmıştır. İşte bu eserde Belgrad'da kazanılan muhteşem zaferi okuyacaksınız.
16.
Cesur Denizci Burak Reis

Cesur Denizci Burak Reis

4,00 TL
1499 yılında İnebahtı'da Haçlı donanmasına karşı cesurca savaşan Burak Reis'in kahramanlıkları ve şehâdeti...
17.
Akıncı Mehmed

Akıncı Mehmed

4,00 TL
Akıncı Mehmed'in şanlı hikâyesi ve 13 Ekim 1479 günü, Osmanlılar tarafından Kelle Sahrası diye anılan Maros Nehri vâdisinde akıncıların büyük zaferi...
18.
Çanakkale Boğazina Köprü Projesİ -1879-

Çanakkale Boğazina Köprü Projesİ -1879-

17,00 TL
1873 yılı şubatında Gelibolu yarımadasına bir seyahat düzenleyen Joseph Isella isimli mühendis, bölgenin mümbit arazisi yanında stratejik öneminin de farkına vararak birtakım...
19.
103 numaralı Mühimme Defteri

103 numaralı Mühimme Defteri
(H.1102-1107/M.1691-1695)

55,00 TL
Osmanlı Devleti'nin yönetildiği en üst merci Divan-ı Hümayun'dur. Mühimme Defterleri ise Divan-ı Hümayun'dan İstanbul ve taşradaki yöneticilere gönderilen emirlerin bir suretinin...
20.
Fezleke I (Ciltli)

Fezleke I (Ciltli)
(Osmanlı Tarihi (1000-1065/1591-1655)

55,00 TL
XVII. asrın kıymetli şahsiyetlerinden biridir Kâtib Çelebi. Bilhassa Keşfü'z-zunûn, Süllemü'l-vusûl, Cihânnümâ gibi elden hiç düşmeyecek nitelikte şâheserleri ile günümüzde...
248 Kayıt bulundu
Toplam 13 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat