Ötüken Neşriyat - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
1209 Kayıt bulundu
Toplam 61 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
Dede Korkut Kitabı

Dede Korkut Kitabı

20,00 TL
"Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar." Fuat Köprülü Dede Korkut Kitabı olarak andığımız bu kitap,...
2.
Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih
Düşürme

Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme

40,00 TL
Türk-İslâm kültür ve medeniyetinde müstesna bir yeri olan ebced hesabı ve tarih düşürme konusu, kültürümüzü araştıran herkesin yakın ilgisini çekmektedir. Zira, atalarımızdan...
3.
Yol ve Erdem Öğretileri

Yol ve Erdem Öğretileri

9,00 TL
Adı Çincede Yaşlı Efendi anlamına gelen Lao Zi, Uzakdoğu felsefesinin en müphem, en esrarlı ve anlaşılmaz sözlerinin yazarıdır. Aslına bakılırsa bu malûmat da kendisi gibi...
4.
Türkiye ve Tanzimat

Türkiye ve Tanzimat

28,00 TL
Osmanlı Devlet'inde 20 yıla yakın bir süre diplomatik görevlerde bulunan Fransız sefirlerinden Eduarda Philippe Engerlhart, Sultan İkinci Mahmud'un saltanatının sonlarından 1882'ye kadar...
5.
Başkurt Türklerinin Tarihi Destanı İdigey ile
Moradım

Başkurt Türklerinin Tarihi Destanı İdigey ile Moradım
İzeükey Minen Moradım

22,00 TL
İdigey ile Moradım Destanı özelde Başkurt, genelde Türk kültürel belleğinin dış dünyaya yansıyan anlam alanlarından biridir. Hem mitolojik dönemden itibaren zihinsel akış halindeki...
6.
Değirmen Taşı

Değirmen Taşı
Akşemseddin'in Romanı

22,00 TL
Şehsüvâr-ı Cihângîr-Fâtihnâme, Cihângîr Tûğlar-Selîmnâme ve Demir Kuşaklı Cihângîr-Süleymânnâme kitaplarıyla Türk tarihinin üç büyük hakanını Türk kültürünün...
7.
Ashab ı Kehfimiz

Ashab ı Kehfimiz

22,00 TL
Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat tarafından hazırlanan Ötüken'in Ömer Seyfettin Külliyatı; yazarın sağlığında ya­yımladığı kitaplar esas alınarak aynı çerçevedeki diğer...
8.
Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

21,00 TL
Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun dâhî padişahlarındandır. Kendisi; kararlılığı, disiplini, sertliği, celâdetiyle meşhurdur. Padişahlığı çok uzun sürmedi; 8 yıl...
9.
Bozkır Kavimleri

Bozkır Kavimleri

28,00 TL
M.Ö. Vİİ. yüzyıldan başlayarak M.S. Vİ. yüzyılın üçüncü çeyreğinde vuku bulan Gök-Türk fetihlerine kadar Doğu Iran, Toharistan, Soğdiyana ve Kuzey Hindistan coğrafyaları...
10.
Toplum ve Kültür

Toplum ve Kültür

25,00 TL
Prof. Dr. Milay Köktürk'ün Eleştirel Yazılar serisinin üçüncü kitabı olan Eleştirel Yazılar-III Toplum ve Kültür, binlerce yıllık Türk kültürünün "yeni zamanlar"da...
11.
Anadolu Türk Masallarından Derlemeler

Anadolu Türk Masallarından Derlemeler

80,00 TL
Kültürümüzün çok uzun bir geçmişi ve muazzam bir derinliği bulunmaktadır. Dolayısıyla kültürümüz çok büyük bir zenginliğe ve köklü bir yapıya sahiptir. Türk kültürü, her...
12.
Sibirya Tarihi

Sibirya Tarihi

20,00 TL
İlyas Topsakal'ın Başlangıçtan 1917'ye Kadar Sibirya Tarihi adını taşıyan eserinin girişi gelecekte alanda yapılacak çalışmalara katkı sunmak amacıyla Sibirya tarihinin ana...
13.
Bin Yılın Göçü

Bin Yılın Göçü
Birinci Cilt Alpler Çağı

23,00 TL
Dünya üstünde bugüne kadar yaşanmış pek az göç, tarihin seyrini geri dönülmez olarak değiştirmiştir. Bunların başında da Oğuz boylarının göçü geliyor. Daha önce kaleme...
14.
Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin
Doğuşu

Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu

18,00 TL
Âdeta Balkan İmparatorluğu addedilebilecek Osmanlı Devleti'nin son asrında cereyan eden Balkan Savaşları; Türk milliyetçiliği ve Anadolu topraklarında kurulan millî devlet için bir...
15.
Kadim Türklerin Mitolojik Hikayeleri

Kadim Türklerin Mitolojik Hikayeleri

16,00 TL
Fuzuli Bayat, Kadim Türklerin Mitolojik Hikâyeleri adlı bu eserinde; değerlerimizin bir parçası olan Türk mitlerini bir araya getirerek bu mitlerin yalnızca şifahî kültürümüzün bir...
16.
Bihaber

Bihaber

25,00 TL
Bir akademisyen niye yalan söyler? Yahut insan, niçin yalan söylediğini bilebilir mi? Edebiyat fakültesinde hocalık yapan Kazım Kanmaz, otuzlu yaşlarındayken bir yalan söylemeye karar...
17.
Mürdüm

Mürdüm
Ergenekon Öncesinde Konuşulanlar

15,00 TL
Az kalsın unutacaktım. Bir isteğim daha var, yapar mısınız? - Ne demek dedecim! - Yeni yurdunuzun adını 'Ergenekon' koyun. O da benim hatıram olsun. - Her şey senin hatıran dede... -...
18.
Osmanlıcılık ve İslamcılık Karşısında
Türkçülük

Osmanlıcılık ve İslamcılık Karşısında Türkçülük

18,00 TL
Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük ile ilgili konuların gündemimizden hiç düşmediğini; kimlik meselesinin hâlâ siyasî ve fikrî hayatımızı şekillendiren başat âmil...
19.
II. Abdülhamid Han

II. Abdülhamid Han

45,00 TL
D'İSRAELI: Abdülhamid ne sefîh, ne müstebid, ne mutaassıp, ne de müfsid bir adam değil, âdil ve memleketini seven bir hükümdardı. HUNTINGTON: Bosfor'da oturan ihtiyar tilki, dünya...
20.
Türk-İslam Düşüncesi Üzerine

Türk-İslam Düşüncesi Üzerine

33,00 TL
Bu kitap, Prof.Dr. Fahrettin Olguner' in Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine muhtelif tarihlerde kaleme aldığı yazılarından ve konuşmalarından meydana gelmiştir. Düşünce, dil, din,...
1209 Kayıt bulundu
Toplam 61 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat