Kesit Yayınları - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
250 Kayıt bulundu
Toplam 13 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
Karşılaştırmalı Tarihî Türk Yazı Dilleri
Grameri

Karşılaştırmalı Tarihî Türk Yazı Dilleri Grameri
- Fiil Çekimi -

40,00 TL
%10
36,00 TL
Karşılaştırmalı olarak tasarlanan ve tarihî metinlerden alınan örneklere dayandığı için tasvirî bir nitelik de taşıyan bu eserde; Köktürk Türkçesi, Eski Uygur Türkçesi,...
2.
Kara Bir Gün

Kara Bir Gün
İstanbul Nasıl İşgal Edildi?

20,00 TL
%10
18,00 TL
Takvimler, 9 Şubat 1919 Pazar sabahını gösterdiğinde Hâdisat gazetesinde bir başmakale çıkar: "Kara Bir Gün" Bir saat sonra da, işgal orduları karargâhında Fransız General Franchet...
3.
Türk Dünyası Edebiyatları Şiir
Çözümlemeleri

Türk Dünyası Edebiyatları Şiir Çözümlemeleri

29,00 TL
%10
26,10 TL
Şiir nedir? Cevabı en zor sorulardan biridir. Pek çok tanımı yapılır, yapılabilir. Belki de en kısa ve şair Gürkan Doğan'ın tanımıyla şiir "imbikten süzülmüş felsefedir."...
4.
Kemaliye Ağzı

Kemaliye Ağzı
(Giriş-İnceleme-Metinler-Sözlük)

45,00 TL
%10
40,50 TL
Kemaliye, tarihî dönemlerden beri bulunduğu coğrafyanın önemli ticaret ve eğitim merkezlerinden biri olmuştur. Bu yönüyle de yöreyle ilgili birçok tarihî, iktisadî, kültürel...
5.
Dede Korkut Okumaları

Dede Korkut Okumaları

25,00 TL
%10
22,50 TL
Dede Korkut anlatıları, Antheus'un toprağı gibi, bizi kendimize çağıran kadim kültürümüzün sesi olmakla birlikte; Dünya edebiyatındaki anlatı geleneği için de çok önemli bir...
6.
Tanpınar

Tanpınar
Trajik Bir Şair ve Şiiri

25,00 TL
%10
22,50 TL
....Fakat hangi şey kolaydır ve hangi şaheser ölüm derecesinde yorucu ağrıların ve bekleyişlerin çocuğu değildir.
7.
Köktürkçe ve Uygurca Dersleri

Köktürkçe ve Uygurca Dersleri

40,00 TL
%10
36,00 TL
Elinizdeki kitap en başta öğrenciler, sonrasında da meraklılar için Eski Türk Yazıtlarının (Köktürkçe) ve Eski Uygur Türkçesinin dilini anlamakta, bu metinleri okumakta yardımcı...
8.
Cevher-i Tıb

Cevher-i Tıb
Tıbbın Özü

50,00 TL
%10
45,00 TL
Tıp konulu metinler, özellikle tıp tarihi araştırmaları ve Türkçenin tarihsel söz varlığı çalışmalarına büyük katkı sağlamaktadır. Ahmed bin Abdurrahman'ın Cevher-i Tıb adlı...
9.
Mesneviyi Gazelle Okumak

Mesneviyi Gazelle Okumak

25,00 TL
%10
22,50 TL
Türk mesnevi edebiyatı bugüne kadar pek çok açıdan ele alınmış ve bu alanda farklı kategorilerde çalışmalar oraya çıkmıştır. Genellikle inceleme-metin bağlamında yapılan bu...
10.
Türkçede Fiiller ve Çatıları

Türkçede Fiiller ve Çatıları

25,00 TL
%10
22,50 TL
Fiiller söz dizimindeki en önemli birim olduğu gibi özne, nesne ve diğer öğelerin seçiminde de en etkin öğe konumundadır. Fiiller yönünden zengin olan Türkçe'nin diğer bir...
11.
Muhafazakar Devrim

Muhafazakar Devrim
Alman Muhafazakarlığı ve Devrim

25,00 TL
%10
22,50 TL
20. yüzyılın başında yaşanan büyük yıkıntılardan yaklaşık bir asır sonra geldiğimiz noktada, zulüm ekerek öfke biçmekte olan emperyalist devletlerin neden olduğu küresel...
12.
Gizemli Görevler (4) Güzel Atlar Ülkesi

Gizemli Görevler (4) Güzel Atlar Ülkesi

9,90 TL
%10
8,91 TL
Serimizin Genel Özellikleri Ana karakterler: Zeynep: Olaylara esprili yaklaşımları var. Alaycı ama heyecanlı görevlerde soğukkanlı ve cesur. Emre: Araştırmacı, akılcı ve çözüm...
13.
Gizemli Görevler (3) Uçan Halıda Neşeli Hafta
Sonu

Gizemli Görevler (3) Uçan Halıda Neşeli Hafta Sonu

9,90 TL
%10
8,91 TL
Serimizin Genel Özellikleri Ana karakterler: Zeynep: Olaylara esprili yaklaşımları var. Alaycı ama heyecanlı görevlerde soğukkanlı ve cesur. Emre: Araştırmacı, akılcı ve çözüm...
14.
Körüm Bitig

Körüm Bitig
Eski Uygurca Fal Kitabı

30,00 TL
%10
27,00 TL
Türk dilinin pek çok alanda öncü ürünleri Eski Uygur Türkçesi dönemine aittir. Özellikle din dışı konularda kaleme alınan Uygurca metinler eski Türk dili ve kültürü hakkında...
15.
Kıssa-i Ashabü'l Kehf

Kıssa-i Ashabü'l Kehf

30,00 TL
%10
27,00 TL
Meclis-i 'uşşâka gel nûş eyle sahbâ-yıkadîm Nitekim nûş eyledi Ashâb-ı Kehf'ive'r-Rakîm 'Âlem-i 'ışk içre bir bezm-i safâbastitmişem Kim girer ol bezme bûy-ı yârdan olur...
16.
Çağdaş Azerbaycan Şairi Memmed Aslan

Çağdaş Azerbaycan Şairi Memmed Aslan
Hayatı - Eserleri - Sanatı - Dil ve Üslup İncelemesi

30,00 TL
%10
27,00 TL
Memmed Aslan Çağdaş Azerbaycan Edebiyatının önemli şairlerinden biridir. O, Azerbaycan Türküne mensup bir şair olsa da, tüm Türk Dünyasında, özellikle de Türkiye'de tanınmakta ve...
17.
Hilye-i Sadat

Hilye-i Sadat

80,00 TL
%10
72,00 TL
Belirgin görevlerinden birisi de nesiller arası kültür taşıyıcılığı olan ve böylece geçmişle gelecek arasındaki bağın istenilen düzeyde kurulmasına katkı sağlayan Türk İslâm...
18.
Osmanlı Konuşma Dili

Osmanlı Konuşma Dili

40,00 TL
%10
36,00 TL
Osmanlının dili, genel olarak yazı üzerinden, daha çok devletin resmi belgelerinin ve divan edebiyatına ait ürünlerin verileri üzerinden incelendiği için ya Türkçeden uzak anlaşılmaz...
19.
Bitmeyen Röportajlar

Bitmeyen Röportajlar

25,00 TL
%10
22,50 TL
Şimdi dönüp geriye baktığımda sorduğum birçok soruda acemilikler görüyorum. Eksikliklere gülümsüyorum. Sormadığım ne kadar çok soru var. "Keşke" diye başlayan ve sormayı şimdi...
20.
Bir Masa Yetiyor Bana

Bir Masa Yetiyor Bana
Nasıl Yazar Oldular?

25,00 TL
%10
22,50 TL
Yıllar önce Le Figaro gazetesinde yayımlanmış bir yazının tercümesini okumuştum. Bu eğlenceli yazıdan Victor Hugo ve Henri Troyat'ın ayakta, Marcel Proust ve Eugène Ionesco'nun ise...
250 Kayıt bulundu
Toplam 13 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat