İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
394 Kayıt bulundu
Toplam 20 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
İnsan Evriminde Din

İnsan Evriminde Din
Eski Taş Çağından Eksen Çağına

82,00 TL
Robert Bellah, din sosyolojisini temel aldığı bu eserinde önümüze; tarih, felsefe, antropoloji ve biyoloji gibi bilim dallarını disiplinlerarası bir yöntem ve muazzam bir entelektüel...
2.
Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre

Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre

25,00 TL
Günümüzde insanlığın yaşamakta olduğu çevre, bugün dünyamızın en canalıcı ve yıkıcı sorunlarını yaratarak, çok geniş bir alanı etkilemekte; en önemlisi giderek insan...
3.
Halk için Psikoterapi

Halk için Psikoterapi
İlerici Bir Psikanalize Doğru

58,00 TL
Psikanaliz kendini psikoterapiden farklı olarak olarak tanımlama noktasına nasıl geldi? Irkçılık, homofobi, kadın düşmanlığı ve anti-semitizm, psikoterapi ve psikanalizin...
4.
Hilafet

Hilafet
Erken İslam Tarihinden Osmanl'nın Son Yüzyılına

54,00 TL
Hilafet, İslâm tarihinin gelişme süreci içinde, değişik tarihsel dönemlerde farklı biçimler alan ve buna bağlı olarak sosyal ve siyasal sonuçları çok değişik veçheler gösteren...
5.
Kültürün Bağımsız Cumhuriyeti

Kültürün Bağımsız Cumhuriyeti
Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) Yıllık

30,00 TL
Ya l p a lama (Precarity) ile Esneyerek Ayakta Kalma (Resilience) Arasında - Serhan Ada - Bağımsızlık mı Rekabet mi? Slovenya'da Sanat Emekçileri - Katja Praznik - Berlin'de Kültür...
6.
Independent Republic Of Culture

Independent Republic Of Culture
Cultural Policy And Management Research Centre (KPY) Yearbook

30,00 TL
Between Precarity and Resilience: Is An Independent Republic of Culture Possible? -Serhan Ada - Independence or Competition? Art Workers in Slovenia - Katja Praznik - Unpacking Conflictual...
7.
Nevrotik Tarzlar

Nevrotik Tarzlar

28,00 TL
David Shapiro, psikanalizin ego psikolojisi ekolünden ve de W. Reich'tan esinlenerek psikopatolojiye ve psikoterapiye özgün bir karakterolojik yaklaşım geliştirmiş ABD'li bir klinik psikolog...
8.
Bu Resim Ne Anlatıyor?

Bu Resim Ne Anlatıyor?
Mitoloji

85,00 TL
Sanat Tarihi'nin farklı dönemlerine ait, farklı üslup ve malzemelerle yapılmış resimler, arkalarında yatan öyküler bilinerek bakıldığında çok daha zevkli bir seyir ve donanımlı bir...
9.
Türkiye ve İran'da Vatandaşlık ve Etnisite

Türkiye ve İran'da Vatandaşlık ve Etnisite

33,00 TL
Bugün karşılaştırmalı tarih yaklaşımı, kullandığı çeşitli araçlarla ülkelerin tarihini kavramada önemli yöntemler geliştirmekte, çok sayıda tarihsel olgunun iç içe geçmiş...
10.
Demokrasi Karşısında İslam

Demokrasi Karşısında İslam

25,00 TL
Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin (CNRS) eski başkanı Philippe d'İribarne bu kitabında, toplam on Müslüman ülkede yapmış olduğu araştırmalara dayanarak, bu ülkelerin...
11.
Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik

Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik

50,00 TL
Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik kitabı, Türkiye'de farklılıkların yönetilmesinde hukuk sistemi ve yargının rolüne odaklanırken, bir yandan da devlet politikalarının...
12.
Kitleleri Yeniden Düşünmek

Kitleleri Yeniden Düşünmek
Hukuk, Şiddet ve Demokrasi

25,00 TL
Tarih ve sosyolojinin kitleler ve onun kavramsal bir araç olarak kullanımı üzerine formüle ettiği tanımlar ve açıklamalar her tarihsel dönemde farklılaşarak değişmektedir. "Kavramsal...
13.
Bitmeyen Göç

Bitmeyen Göç
Konuk İşçilikten Ulus-ötesi Yurttaşlığa

45,00 TL
KİTAP HAKKINDA: Göç, gitgide küçülen dünyamızda yaşanmakta olan en önemli toplumsal olgulardan biri olmaya devam ediyor. Yaşlı kıtamızın bir köşesinden diğerine, bir ülkesinden...
14.
Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler

Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler
Ermeniler,Rumlar,Arnavutlar,Yahudiler ve Araplar

28,00 TL
Türkiye tarihi üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Feroz Ahmad, Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler adlı bu önemli çalışmasında, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermenilerin,...
15.
Sonrası

Sonrası
Ekonomik Kriz Kültürleri

35,00 TL
üresel kapitalizm, 2008'den bu yana çok boyutlu ve yapısal bir kriz yaşıyor. Bu krizi, daha önce yaşanmış olan krizlerden farklı kılan nedenleri araştırmak için, sadece ekonomik...
16.
Siyasi Kültür Okumaları

Siyasi Kültür Okumaları

20,00 TL
Her toplumsal düzen beraberinde bu düzene uygun olarak biçimlenmiş bir siyasal kültürü de yansıtır. Bu kültür ise toplumsal yapı ve siyasal düzenle uyum içinde şekillenip, bu...
17.
İçimizdeki Şiddet

İçimizdeki Şiddet
Ruhsaldan Toplumsala Şiddet Görüngüleri

30,00 TL
İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen "İçimizdeki Şiddet, İçinde Yaşadığımız Şiddet" başlıklı sempozyumdaki...
18.
Feminizmi Düşünmek

Feminizmi Düşünmek

45,00 TL
Feminizmi Düşünmek, Türkiye'de feminist hareketin öncü isimlerinden biri olan Şirin Tekeli'nin dönemlere ayırıp, bir araya getirdiği yazılarından oluşuyor. Kendisini "feminist kadın...
19.
Diplomasinin Gücü

Diplomasinin Gücü
Modern Ortadoğu'nun Şekillenmesi

35,00 TL
Modern Ortadoğu Nasıl Şekillendi? Kırk yıldan fazla sürdürdüğü diplomasi mesleğinde çok önemli görevlerde bulunmuş emekli büyükelçi Temel İskit bu kitabında, Osmanlı...
20.
Türk Devrim Tarihi

Türk Devrim Tarihi

30,00 TL
KİTAP HAKKINDA: Prof. Toktamış Ateş Türk Devrim Tarihi'nde, Mondros Mütarekesi'nden Mustafa Kemal'in ölümüne kadar olan süreci alışılmış kalıpların dışında inceleyerek Türkiye...
394 Kayıt bulundu
Toplam 20 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat