İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları - Yayınevinin kitapları

Sadece stoktakileri göster |  Ürün Göster: Sırala:
384 Kayıt bulundu
Toplam 20 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
1.
Bu Resim Ne Anlatıyor?

Bu Resim Ne Anlatıyor?
Mitoloji

85,00 TL
Sanat Tarihi'nin farklı dönemlerine ait, farklı üslup ve malzemelerle yapılmış resimler, arkalarında yatan öyküler bilinerek bakıldığında çok daha zevkli bir seyir ve donanımlı bir...
2.
Türkiye ve İran'da Vatandaşlık ve Etnisite

Türkiye ve İran'da Vatandaşlık ve Etnisite

33,00 TL
Bugün karşılaştırmalı tarih yaklaşımı, kullandığı çeşitli araçlarla ülkelerin tarihini kavramada önemli yöntemler geliştirmekte, çok sayıda tarihsel olgunun iç içe geçmiş...
3.
Demokrasi Karşısında İslam

Demokrasi Karşısında İslam

25,00 TL
Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin (CNRS) eski başkanı Philippe d'İribarne bu kitabında, toplam on Müslüman ülkede yapmış olduğu araştırmalara dayanarak, bu ülkelerin...
4.
Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik

Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik

50,00 TL
Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik kitabı, Türkiye'de farklılıkların yönetilmesinde hukuk sistemi ve yargının rolüne odaklanırken, bir yandan da devlet politikalarının...
5.
Kitleleri Yeniden Düşünmek

Kitleleri Yeniden Düşünmek
Hukuk, Şiddet ve Demokrasi

25,00 TL
Tarih ve sosyolojinin kitleler ve onun kavramsal bir araç olarak kullanımı üzerine formüle ettiği tanımlar ve açıklamalar her tarihsel dönemde farklılaşarak değişmektedir. "Kavramsal...
6.
Bitmeyen Göç

Bitmeyen Göç
Konuk İşçilikten Ulus-ötesi Yurttaşlığa

45,00 TL
KİTAP HAKKINDA: Göç, gitgide küçülen dünyamızda yaşanmakta olan en önemli toplumsal olgulardan biri olmaya devam ediyor. Yaşlı kıtamızın bir köşesinden diğerine, bir ülkesinden...
7.
Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler

Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler
Ermeniler,Rumlar,Arnavutlar,Yahudiler ve Araplar

28,00 TL
Türkiye tarihi üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Feroz Ahmad, Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler adlı bu önemli çalışmasında, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermenilerin,...
8.
Sonrası

Sonrası
Ekonomik Kriz Kültürleri

35,00 TL
üresel kapitalizm, 2008'den bu yana çok boyutlu ve yapısal bir kriz yaşıyor. Bu krizi, daha önce yaşanmış olan krizlerden farklı kılan nedenleri araştırmak için, sadece ekonomik...
9.
Siyasi Kültür Okumaları

Siyasi Kültür Okumaları

20,00 TL
Her toplumsal düzen beraberinde bu düzene uygun olarak biçimlenmiş bir siyasal kültürü de yansıtır. Bu kültür ise toplumsal yapı ve siyasal düzenle uyum içinde şekillenip, bu...
10.
İçimizdeki Şiddet

İçimizdeki Şiddet
Ruhsaldan Toplumsala Şiddet Görüngüleri

30,00 TL
İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen "İçimizdeki Şiddet, İçinde Yaşadığımız Şiddet" başlıklı sempozyumdaki...
11.
Feminizmi Düşünmek

Feminizmi Düşünmek

45,00 TL
Feminizmi Düşünmek, Türkiye'de feminist hareketin öncü isimlerinden biri olan Şirin Tekeli'nin dönemlere ayırıp, bir araya getirdiği yazılarından oluşuyor. Kendisini "feminist kadın...
12.
Diplomasinin Gücü

Diplomasinin Gücü
Modern Ortadoğu'nun Şekillenmesi

35,00 TL
Modern Ortadoğu Nasıl Şekillendi? Kırk yıldan fazla sürdürdüğü diplomasi mesleğinde çok önemli görevlerde bulunmuş emekli büyükelçi Temel İskit bu kitabında, Osmanlı...
13.
Türk Devrim Tarihi

Türk Devrim Tarihi

30,00 TL
KİTAP HAKKINDA: Prof. Toktamış Ateş Türk Devrim Tarihi'nde, Mondros Mütarekesi'nden Mustafa Kemal'in ölümüne kadar olan süreci alışılmış kalıpların dışında inceleyerek Türkiye...
14.
Travma Terapisinin İlkeleri

Travma Terapisinin İlkeleri

50,00 TL
İlk olarak 2006 yılında yayınlanan Travma Terapisinin İlkeleri, yayınlandığı günden itibaren alanının en değerli temel metinleri arasında yerini almıştır. Eserin yazarları bu ilgi...
15.
Türkiye'de Siyasal Yaşam

Türkiye'de Siyasal Yaşam

50,00 TL
Türkiye, ilk çeyreğine doğru gelmekte olduğumuz 21. yüzyılda ekonomik, siyasal ve toplumsal değişimini sürdürürken; giderek artan, farklılaşan ve çeşitlenen sorunlarla da karşı...
16.
Dünden Bugüne Türkiye Tarih Politika Toplum ve
Kültür

Dünden Bugüne Türkiye Tarih Politika Toplum ve Kültür

68,00 TL
Günümüz Türkiyesi tüm dünyanın ilgi odağında olan, coğrafi olarak çok önemli bir bölgede bulunan, son yıllarda ekonomik büyümesi, kalkınması, dışa açılan ekonomik ve sosyal...
17.
Belirsizlikler Çağında Azınlık Uluslar

Belirsizlikler Çağında Azınlık Uluslar

20,00 TL
Yaşadığımız dünyada siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin ve dönüşümlerin ortaya çıkardığı en önemli değişim noktaları, kültürel kimlik temelli talepler ve...
18.
Kuantum Dönemi

Kuantum Dönemi

35,00 TL
1900'lerin başlarında fizik biliminin uzak bir köşesinde doğmuş olan ve enerjinin sonsuz küçüğe kadar bölünebilen büyüklükler yerine sonlu büyüklükte paketler halinde var olduğu...
19.
Bir Hınç Ve Şiddet Tarihi

Bir Hınç Ve Şiddet Tarihi

95,00 TL
Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek bu çalışmasında ilk defa yayınlanan belgeler ve bulgular ışığında Kıbrıs'ta etnik ve siyasal şiddet olgusunu incelemekte, birlikte yaşayan,...
20.
Kamusal Uluslararası Hukuk

Kamusal Uluslararası Hukuk

50,00 TL
Günlük yaşamın akışı içinde çoğumuz, radyo, televizyon ve gazete haberleri arasında tanık olduğumuz, yaşadığımız uluslararası ilişkiler alanında hakkın değil, gücün egemen...
384 Kayıt bulundu
Toplam 20 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Kapat